R. Winnicki apeluje do marszałka Sejmu o wzmocnienie współpracy w ramach V4

Poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, zaapelował do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o poszerzenie i wzmocnienie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Chodzi m.in. o zacieśnienie relacji parlamentów państw V4.

O taką intensyfikację zaapelował wcześniej w projekcie rezolucji Jobbik – druga największa partia w parlamencie Węgier.

Poseł Robert Winnicki wystosował list do marszałka Marka Kuchcińskiego, w którym wspiera węgierską inicjatywę.

Jednym z założeń jest wprowadzenie do harmonogramu stałej współpracy parlamentów państw Grupy – tłumaczył prezes Ruchu Narodowego. Jak dodał, w projekcie rezolucji jest też mowa o otwarciu się V4 na kolejne państwa – w tym kontekście wymieniona została Chorwacja.

– Mówi się bardzo dużo o Trójmorzu, mówi się bardzo dużo o inicjatywie, która ma łączyć państwa od Estonii po Bułgarię. Tymczasem prawda jest taka, że nie ma form instytucjonalnych współpracy, nie ma też wspólnej agendy politycznej na wiele spraw. Pytanie pojawia się wobec tego: co z tym zrobić? Ruch Narodowy uważa, że współpraca międzynarodowa w naszym regionie rozpocząć się powinna przede wszystkim od tego najbardziej elementarnego poziomu i od tych państw, które od dawna ze sobą współpracują – od Grupy Wyszehradzkiej – wskazał Robert Winnicki.

Cieszy nas, że nasz polityczny partner na Węgrzech – Jobbik – wychodzi z taką inicjatywą, bo wpisuje się ona dokładnie w program Ruchu Narodowego – dodał Robert Winnicki.

RIRM

drukuj