Przez COVID-19 pacjentki z nowotworami ginekologicznymi umrą z powodu zbyt późnej diagnozy

Epidemia koronawirusa pogorszyła sytuację pacjentek z nowotworami ginekologicznymi. Rozpoznawane są one w coraz późniejszych stadiach, co w wielu przypadkach pogarsza rokowania chorych.

Jak podaje Krajowy Rejestr Nowotworów, w Polsce rocznie diagnozuje się prawie 170 tys. nowych zachorowań na raka. Około 100 tys. pacjentów umiera, w tym ponad 45 tys. kobiet. Pandemia spowodowała, że wykrywalność nowotworów znacząco spadła. W okresie od marca do maja 2020 r. wykrywano o prawie 50 proc. mniej nowotworów w stosunku do 2019 r.

„W pierwszych miesiącach epidemii zmniejszyła się liczba wizyt profilaktycznych, co przekłada się na późniejsze rozpoznanie. Leczenie w późniejszych stadiach jest mniej efektywne, a przy tym też bardziej kosztowne” – powiedział prof. Włodzimierz Sawicki, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

Jak podkreślił prof. Jan Kotarski, kierownik I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gorsze wyniki w wykrywalności nowotworów to problemy nie tylko polskich pacjentek.

„Szacunki z USA pokazują, że opóźnienia w programach przesiewowych spowodują wzrost śmiertelności z powodu nowotworów o ok. 1 proc. zaś konsekwencje lockdownu będą odczuwalne nawet przez 10 lat. Duża grupa osób umrze tylko z powodu opóźnień w postawieniu diagnozy” – powiedział prof. Jan Kotarski.

Dodał, że epidemia miała też wpływ na sposób leczenia, wykonywano mniej operacji chirurgicznych, gdyż wiele oddziałów było przeznaczonych dla chorych na COVID-19.

Najczęściej występującym nowotworem ginekologicznym jest rak endometrium (trzonu macicy). To szósty pod względem częstości zachorowań u kobiet nowotwór na świecie, a czwarty w krajach wysoko rozwiniętych.

„W Polsce notuje się ok. 6 tys. nowych zachorowań rocznie, co oznacza, że dziennie 16 kobiet dowiaduje się, iż ma ten typ nowotworu” – powiedział prof. Włodzimierz Sawicki i dodał, że rokowania są zazwyczaj dobre, ponieważ najczęściej choroba zostaje zdiagnozowana we wczesnych stadiach.

Szansą na życie dla wielu kobiet jest poprawienie wczesnej diagnostyki i dostęp do skutecznych metod profilaktyki, diagnozowania i leczenia.

„W leczeniu nowotworów ginekologicznych, m.in. raka jajnika, raka endometrium, raka w ostatnich latach widać szyjki macicy zmiany na lepsze” – stwierdził prof. Włodzimierz Sawicki, dodając jednocześnie, że różnica w wynikach leczenia pacjentek w Polsce w porównaniu z krajami zachodnimi jest spora i trzeba wiele pracy, aby ją wyeliminować.

PAP

drukuj