fot. PAP

Projekt nowelizacji konstytucji odrzucony przez Sejm

Sejm za wnioskiem Platformy Obywatelskiej, odrzucił przygotowany przez PiS projekt nowelizacji konstytucji, dotyczący, m.in. referendum ogólnokrajowego.

Za odrzuceniem projektu opowiedziało się w głosowaniu 221 posłów, przeciwnych było 216, a 3 wstrzymało się od głosu.

Propozycja PiS zakładała, m.in. obowiązek zarządzenia przez Sejm referendum ogólnokrajowego, jeśli z inicjatywą wystąpi grupa co najmniej miliona obywateli mających prawo wybierania posłów. Referendum nie mogłoby dotyczyć: zmian w konstytucji, budżetu państwa, udziału w operacjach militarnych i obronności państwa oraz amnestii.

Robert Kropiwnicki (PO), składając podczas debaty wniosek o odrzucenie projektu, przekonywał, że PiS chce zamiany demokracji przedstawicielskiej na wiecową. Z argumentacją Platformy nie zgodził się poseł sprawozdawca, Kazimierz Ujazdowski.

– Ten pomysł nie oznacza, że milion osób zdecyduje o kwestii publicznej. Milion osób zdecyduje o zarządzeniu referendum, a o werdykcie zdecydują ci, którzy wezmą w nim udział – przy bardzo wysokiej frekwencji. I wreszcie, dziś przecież nie decydujemy o tym, jaki ma być kształt konstytucji, tylko o tym, czy chcemy rozpocząć prace konstytucyjne w tej sferze. Blokada prac konstytucyjnych jest podyktowana tylko i wyłącznie jednym motywem: strachem przed aktywną opinią publiczną, niczym więcej! Strachem przed rozszerzeniem praw politycznych obywateli na wzór wielu państw europejskich o świetnej tradycji demokratycznej – tłumaczył sprawozdawca.

Poseł Włodzimierz Bernacki z PiS akcentował, że dotychczasowa praktyka pokazuje, iż zapewniona przez konstytucję inicjatywa ustawodawcza przysługująca społeczeństwu jest de facto martwa.

– Spoglądając na dotychczasowe inicjatywy społeczne i polityczne, dochodzimy do wniosków mało optymistycznych. Przypomnijmy tylko niektóre z nich: inicjatywa referendalna w sprawie wieku emerytalnego; inicjatywa ustawodawcza mająca na celu przywrócenie nauczania historii w liceum; projekt ustawy dotyczącej zniesienia prawnych podstaw zezwalających na zabijanie nienarodzonych dzieci. Wszystkie te inicjatywy obywatelskie zostały zniszczone, zamordowane podczas pierwszego czytania przez partię polityczną, mieniącą się partią obywatelską – komentował poseł PiS.

 

RIRM 

drukuj