fot. PAP

Projekt dot. klauzuli sumienia nadal procedowany w Sejmie

Projekt SLD dotyczący klauzuli sumienia – wbrew stanowisku ekspertów – będzie nadal procedowany w Sejmie. Pozwoliła na to sejmowa komisja ustawodawcza.

Kontrowersyjna ustawa powstała po tym, jak prof. Bogdan Chazan, powołując się na klauzulę sumienia odmówił zabicia nienarodzonego chorego dziecka.

Zgodnie z projektem SLD lekarz będzie musiał poinformować szpital lub przychodnię, w której pracuje, o możliwości odmowy świadczenia z powodu klauzuli sumienia. Placówka będzie z kolei zobowiązana podpisać umowę z innym podwykonawcą w celu zagwarantowania wykonania tego świadczenia.

Biuro legislacyjne apelowało o wstrzymanie prac nad tym projektem. Wskazywało, że może on naruszać przepisy konstytucji dotyczące m.in. wolności sumienia. Podobne zastrzeżenia zgłaszało także Biuro Analiz Sejmowych.

Za niedopuszczalny projekt uznali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówiła posłanka Krystyna Pawłowicz, „umożliwienie zabijania dziecka nie jest żadnym świadczeniem zdrowotnym”, a żadna instytucja publiczna „nie może pomagać w zabijaniu dziecka”.

– Zapisy ustawy dopuszczającej zabicie dziecka są absolutnym wyjątkiem od prawa do życia – najwyższej wartości. Nie można tego rozpatrywać w ramach żadnej wolności. Zabijanie jest zbrodnią i nie można podczepiać jej pod żadną wolność do informacji. Nie wolno kłamać, że jest to jakakolwiek procedura lecznicza, albo jakaś inna procedura, która przez POZ miałaby być świadczona – tłumaczyła poseł Krystyna Pawłowicz.

Sejmowa Komisja Ustawodawcza w głosowaniu dopuściła jednak do dalszych prac nad projektem SLD. Za niedopuszczalną uznała natomiast propozycję Twojego Ruchu, który chciał wykreślić przepisy dotyczące klauzuli sumienia.

RIRM

drukuj