fot. Katarzyna Cegielska

Prof. P. Czarnek: Potrzebujemy dobrych prawników, czyli ludzi, którzy rozumieją rzeczywistość

Potrzebujemy dobrych prawników, czyli ludzi, którzy rozumieją rzeczywistość. Prawo, jeśli ma być regulatorem ludzkich zachowań, musi odzwierciedlać rzeczywistość życia człowieka. Nie da się stanowić prawa i później go wykonywać. Nie da się być dobrym prawnikiem, jeśli nie używa się rozumu i nie czyta rzeczywistości – powiedział prof. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, w wykładzie inauguracyjnym pod tytułem „Ius i lex – źródła prawa”, wygłoszonym podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.   

W sobotę 15 października w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023. Od października ruszył właśnie nowy kierunek studiów jednolitych magisterskich – prawo.

– Potrzebujemy dobrych prawników, czyli ludzi, którzy rozumieją rzeczywistość. Prawo, jeśli ma być regulatorem ludzkich zachowań, musi odzwierciedlać rzeczywistość życia człowieka. Nie da się stanowić prawa i później go wykonywać. Nie da się być dobrym prawnikiem, jeśli nie używa się rozumu i nie czyta rzeczywistości. Prawo bez kontekstu historycznego i głębi filozoficznej nie jest żadną nauką, tylko zbiorem regułek, instrumentalnie wykorzystywanych i stosowanych dla potrzeb interesów rozmaitych grup – wskazał prof. Przemysław Czarnek.

W piątek minister był w Berlinie, gdzie uroczyście otworzył oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat w Polskiej Szkole im. gen. Stefana Grota-Roweckiego. [czytaj więcej]

– Zostało otworzone pierwsze państwowe przedszkole dla polskich dzieci na obczyźnie po to, żeby uczyły się one od najmłodszych lat polskiego języka. Język polski, wspaniały i rozbudowany, ma jednak jeden mankament: nie oddaje do końca tego, czym jest prawo, tak jak język łaciński. W języku łacińskim na pojęcie >>prawo<<  mamy do określenia dwa słowa: ius i lex – tłumaczył minister edukacji i nauki.

Szef MEiN odniósł się również w swoim przemówieniu do skandalicznych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczących podważenia praworządności w Polsce, a także do nieprawidłowego funkcjonowania samego organu.

– Tam, gdzie prawo jest nieczytelne, niejednoznaczne, to tam prawa nie ma w ogóle – czyli Unia Europejska i mówmy to głośno. Przepisy traktatowe w Unii Europejskiej zawierają od początku błąd, który rzeczywiście powoduje, że mamy problem z określeniem przepisów, jako przepisów prawa w organizacji praworządnej, bo są niejednoznaczne. To, co dzieje się później ze stosowaniem tych przepisów, nie ma nic wspólnego z praworządnością. Nie może być tak, że kraje członkowskie nie wiedzą, jakie prawo panuje w Unii Europejskiej, a dowiadują się tylko z pokrętnych uzasadnień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nieopartych na jakichkolwiek przepisach prawa – zwrócił uwagę prelegent.

Prof. Przemysław Czarnek zauważył, że prawo stanowione się skorumpowało i uległo rozpadowi. Prawo naturalne jest udziałem rozumnego stworzenia w odwiecznym planie świata, a konkretyzacją prawa stanowionego jest Dekalog.

– Prawo niezgodne z prawem naturalnym jest korupcją prawa. Jeśli w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, która jest po to, żeby zapewnić pokój światu, zasiadają zbrodniarze, którzy dzisiaj wysyłają bomby na bezbronnych ludzi, osiedla mieszkaniowe i oni decydują o tym, co to jest wojna i pokój, to cóż to za prawo? Myślę, że powinniśmy natychmiast wracać, do tych pojęć, jakim jest „ius”, prawo naturalne i jeszcze raz uświadamiać wszystkim, że jeśli chcemy stanowić dobre prawo, to ono musi odzwierciedlać rzeczywistość człowieka, być rozporządzeniem rozumu – podkreślił minister podczas wykładu inauguracyjnego.

radiomaryja.pl

drukuj