Prof. J Szyszko: Realizujemy program zrównoważonego rozwoju

Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości realizuje program zrównoważonego rozwoju – powiedział w Toruniu minister środowiska Jan Szyszko, który uczestniczy w konferencji „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś”. Podkreślił różnorodność gatunkową występującą w polskich lasach.

Działamy tak, żeby można było wykorzystywać żywe zasoby przyrodnicze do rozwoju gospodarczego, szczególnie na terenach wiejskich. Wieś wymaga takich działań, a nasz rząd je realizuje. Świetnie wciela w życie ten program minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Spotykamy się na sympozjum naukowym, żeby przedyskutować sposoby współdziałania w zakresie wykorzystania zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarki” – dodał prof. Szyszko.

Minister podkreślił, że konieczne jest działanie „zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju”.

Użytki i zasoby przyrodnicze mają służyć człowiekowi, a jednocześnie nie mają ulegać pogarszaniu. Stan pogarszania jest zabroniony” – zaznaczył szef resortu środowiska.

Wspomniał również, że najlepszym wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju jest liczba występujących w Polsce gatunków zwierząt i roślin.

Mamy, dzięki polskiej kulturze użytkowania zasobów przyrodniczych, tej wiejskiej, wszystkie rodzime gatunki roślin i zwierząt występujące w tej strefie geograficznej. To rekord świata” – powiedział prof. Szyszko i dodał, że wynika to również z faktu posiadania polskiego rolnictwa, łowiectwa i polskiego modelu leśnictwa.

Konferencja „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś”, poświęcona jest m.in. roli Kościoła, leśnictwa i łowiectwa dla rozwoju wsi. Rozpoczęła się od Mszy św. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji kaliskiej ks. bp. Edwarda Janiaka.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wykłady, dotyczące m.in. znaczenia Kościoła dla wsi i wsi dla Kościoła, walki wsi o Polskę czy roli leśnictwa i łowiectwa dla wsi.

Organizatorami przedsięwzięcia są m.in. Ministerstwo Środowiska, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Lasy Państwowe. Gościem konferencji oprócz ministra Szyszko jest szefowa kancelarii prezesa Rady Ministrów Beata Kempa. Bierze w niej udział kilka tysięcy leśników z całego kraju.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i TV Trwam.

PAP/RIRM

drukuj