fot. twitter

Prof. J. Szyszko: prowadzimy działania w celu ochrony gatunków i siedlisk w Puszczy Białowieskiej

Ministerstwo Środowiska serdecznie dziękuje za wniosek Trybunału. Równocześnie chcemy oświadczyć, że prowadzimy działania, które mają chronić gatunki i siedliska w Puszczy Białowieskiej – powiedział szef resortu środowiska prof. Jan Szyszko.

Polityk odniósł się do wstępnej decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE, która nakazuje natychmiastowe wstrzymanie wycinki Puszczy Białowieskiej. Jak informowała rzecznik unijnego organu, ma to być środek tymczasowy.

Minister Jan Szyszko podkreślił, że jest zaniepokojony faktem, że wniosek od Trybunału najpierw został udostępniony opinii publicznej, a dopiero później trafił do resortu środowiska.

Wczoraj od rana będąc na terenie Białowieży, później na terenie Augustowa, gdzie wizytowałem powierzchnię Natura 2000, byłem informowany przez dziennikarzy TVN, „Gazety Wyborczej” oraz przez mojego rzecznika, że taki wniosek wpłynął i oni się mnie o to pytali. Jest to swojego rodzaju incydent mówiący o tym, że standardy w UE, również w dyplomacji, nie są zachowywane, nie mówiąc już oczywiście o tym, że nie są zachowywane w sprawach związanych z zagospodarowaniem zasobami przyrodniczymi, użytkowaniem tych zasobów czy też ochroną. Jestem trochę zdumiony, że tego rodzaju procedury zaczynają istnieć w UE – powiedział prof. Jan Szyszko.

Natychmiastowego zastosowania się do decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE oczekują organizacje sprzeciwiające się sanitarnej wycince. Polska do 4 sierpnia ma także udzielić unijnemu organowi odpowiedzi ws. wycinki w Puszczy Białowieskiej po tym, jak Komisja Europejska złożyła wniosek, by podjął decyzję o jej zablokowaniu.

W kwietniu KE podjęła bowiem decyzję o przejściu do drugiego etapu prowadzonej od 2016 roku procedury przeciwko Polsce. Bruksela zarzucała Polsce naruszenie niektórych przepisów dyrektywy ptasiej i siedliskowej.

Resort środowiska w odpowiedzi zapewnił, że działania w Puszczy wynikają z prawa krajowego i europejskiego – w tym m.in. z obu dyrektyw, mających na celu powstrzymanie utraty siedlisk i gatunków cennych dla UE.

RIRM

drukuj