Prof. A. Nowak: Największe znaczenie z tegorocznych przemian miał program 500 plus

Nigdy wcześniej w historii III RP nie było takiego programu, który wspierałby rodziny, wspierałby samo powiększanie polskości przez zwiększanie liczny tych, którzy mogą kiedyś w przyszłości stać się dumnymi Polakami – powiedział prof. Andrzej Nowak. Historyk i publicysta w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja podsumował najważniejsze wydarzenia polityczne w Polsce w 2016 roku.

Prof. Andrzej Nowak zauważył, że pod koniec obecnego roku, szczególnie wśród młodych Polaków, zdecydowanie przeważa optymizm.

– W młodym pokoleniu – inaczej niż było wcześniej, w latach minionych III RP –  przeważa dzisiaj zdecydowanie optymizm. Pesymizm występuje wśród obrońców minionego reżimu. […] Tam jest pesymizm, ale wśród 20-, 30-latków przeważa zdecydowanie optymizm, związany nie tylko z tym prospołecznym nastawieniem obecnego rządu, ale także z otwartymi oczami, którymi widzą wspaniały sukces, jakim okazały się Światowe Dni Młodzieży –  wyjaśnił prof. Andrzej Nowak.

Publicysta odniósł się również do protestów środowisk opozycyjnych oraz tzw. KOS-u. Stwierdził, że media nie powinny pokazywać działań tych ludzi i nie transmitować ich wystąpień, ponieważ ludzie ci nie mają do tego mandatu demokratycznego oraz moralnego.

– Jest pewnego rodzaju błędem mediów pokazywanie tego rodzaju „orędzi”, zwracanie uwagi na rozmaite nowe „dekalogi”, jakie uchwalają ludzie tego pokroju, bo przecież jeżeli mamy się wsłuchiwać w jakieś orędzie na progu Nowego Roku, to z pewnością wygłosi je papież Franciszek, może warto posłuchać orędzia, które przedstawi prymas Polski czy w każdej z diecezji biskup. […] Warto słuchać prezydenta Polski, którego wybraliśmy w demokratycznych wyborach. A czy warto zwracać uwagę na słowa ludzi, którzy chcą burzyć spokój i nie mają mandatu demokratycznego, politycznego, ani nie mają mandatu moralnego, by głosić jakieś specjalne orędzia? Czy to są ludzie jakiś szczególnych zasług? Czy to są ludzie, których ktoś wybrał do reprezentowania i pouczania Polaków? – zastanawiał się prof. Nowak.

Historyk zwrócił uwagę na związek pomiędzy kryzysem wewnątrzpolitycznym w Polsce, a tym, co w ostatnich 12 miesiącach zdarzyło się m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie prezydentem został Donald Trump.

– To, co wyróżnia kryzys wewnątrzpolityczny w Polsce i przede wszystkim postawę tej tzw. radykalnej opozycji, to sprzęgnięcie ich radyklanych metod protestu, niszczących podstawy demokratycznego ładu politycznego w Polsce z kryzysem światowym, z kryzysem […] tych, którzy czuli się do tej pory wyłącznymi właścicielami świata, uprawionymi do pouczani tej ciemnej, niewyzwolonej jeszcze z przesądów reszty, tych, którzy jeszcze wierzą w Boga, którzy szanują rodziny – akcentował prof. Andrzej Nowak.

Prof. Andrzej Nowak z okazji Nowego Roku życzył również wszystkim Polakom, aby przede wszystkim odnowili w sobie wiarę w Opatrzność, która zwycięża nawet najpotężniejsze siły zła.

– Jeśli mógłbym sobie pozwolić na jakieś życzenia, to chyba takie, żebyśmy odnowili w sobie wiarę w Opatrzność. Opatrzność jest silniejsza od najpotężniejszych sił zła, czy wyobrażamy je sobie w postaci Władimira Putina czy w postaci tych, którzy tworzą te artykuły w New York Times lub w Washington Post, w tytułach francuskich czy niemieckich. Opatrzność, plany Boże są silniejsze i żaden, nawet najbardziej sprytny plan pokrzyżowania Bożych planów, się nie powiedzie. Powinniśmy czerpać z tej nadziei, nadziei na zawsze ostateczne zwycięstwo Bożych planów – podkreślił prof. Nowak.

Całość rozmowy z prof. Andrzejem Nowakiem w „Aktualnościach dnia” dostępna jest [tutaj]

RIRM/ŁB

drukuj