Prezydent: Żołnierze Wyklęci stoją dziś w szeregu rodaków zasłużonych dla wolnej Polski

Żołnierze i działacze cywilni podziemia antykomunistycznego stoją dziś w długim szeregu naszych rodaków zasłużonych dla sprawy wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej – napisał prezydent Andrzej Duda w przesłaniu z okazji przypadającego w czwartek Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Andrzej Duda podkreślił na wstępie przesłania, że „epopeja powstania antykomunistycznego weszła na trwałe do kanonu naszych dziejów ojczystych”.

„Prawda o drugiej konspiracji, o powszechnym oporze Polaków przeciwko powojennej sowietyzacji, o heroicznych walkach oddziałów >>leśnych<< jest dziś fundamentem niepodległej Rzeczypospolitej” – napisał.

„Nasz naród odrzucił kłamstwo, szerzone przez dziesięciolecia w propagandzie komunistycznej. Ta głęboka zmiana w świadomości społecznej, której w ostatnich czasach byliśmy uczestnikami i świadkami, stanowi prawdziwy historyczny przełom” – ocenił prezydent.

Jego zdaniem niezmiernie ważne jest, że „właśnie w tym szczególnym roku, kiedy świętujemy stulecie odrodzenia naszej Ojczyzny, można już bez wahania mówić, że teraz – wyzwoliwszy się ponownie spod narzuconej nam władzy i objąwszy we władanie suwerenne państwo – my, Polacy, ostateczne wybiliśmy się na niepodległość”.

„Wybiliśmy się na niepodległość w wymiarze instytucjonalnym, państwowym. Ale równie ważne, a może jeszcze ważniejsze nawet jest to, że wybiliśmy się na niepodległość w wymiarze duchowym” – podkreślił.

„Ocaliliśmy swoją tożsamość i pamięć o tym, kto – w najtrudniejszych dla naszej wspólnoty czasach terroru i opresji dwóch reżimów totalitarnych: III Rzeszy Niemieckiej i Rosji Sowieckiej oraz jej satelitów – był prawdziwym bohaterem wolnej Polski, a kto jej ciemiężcą i zdrajcą” – czytamy w przesłaniu prezydenta.

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że „wyklęci przez komunistów żołnierze powstania antykomunistycznego otaczani są dzisiaj czcią i szacunkiem władz państwowych i całego narodu polskiego”.

„Ich patriotyzm, odwaga i niezłomność stanowią wzór, do którego spontanicznie odwołuje się zwłaszcza młode pokolenie” – dodał.

Według niego jest to „wielki triumf tych naszych szlachetnych, prawych, zawsze wiernych Ojczyźnie rodaków, którzy w imię zasad najwyższych, konstytuujących naszą wspólnotę, podjęli bój ze złem i zniewoleniem, chociaż nie mieli szans zwyciężyć. To im potomność przyznała rację”.

„Dla nas, współczesnych, to oni okazali się zwycięzcami w nierównych zmaganiach toczonych z nieprzyjacielem. Dlatego bardzo się cieszę, że w całym kraju, a także poza granicami z roku na rok odbywają się coraz liczniejsze uroczystości upamiętniające drugą konspirację” – zaznaczył Andrzej Duda.

Prezydent podziękował „wszystkim, którzy przechowali pamięć o jej bohaterach, którzy ją pielęgnują i upowszechniają”.

„Dziękuję badaczom opisującym ich losy i odnajdującym wciąż nowe miejsca spoczynku ich doczesnych szczątków, umożliwiając ich identyfikację i godny pochówek. Dziękuję organizatorom wydarzeń okolicznościowych, rocznic bitew i innych ważnych dat z dziejów antykomunistycznego zrywu” – napisał.

Wyraził też wdzięczność inicjatorom i fundatorom pomników, tablic i innych miejsc pamięci o Wyklętych – Niezłomnych. „Dziękuję tym, którzy przyczyniają się do upowszechniania wiedzy o powstańcach poprzez działalność edukacyjną i artystyczną. Dziękuję wreszcie również i za to, że żywa pamięć o nich wyraża się w formach bliskich ludziom naszej epoki, w kulturze popularnej i masowych imprezach sportowych” – dodał Andrzej Duda.

„Żołnierze i działacze cywilni podziemia antykomunistycznego stoją dziś w długim szeregu naszych rodaków zasłużonych dla sprawy wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej. I jestem przekonany, że jak długo istnieć będzie nasz naród i suwerenne państwo, tak długo czcić będziemy ich czyny bojowe i konspiracyjne, a z ich przykładu czerpać będą następne generacje Polek i Polaków” – podkreślił.

„Cześć i chwała bohaterom powstania antykomunistycznego! Wieczna pamięć poległym za wolną, niepodległą, suwerenną Polskę!” – dodał.

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który został ustanowiony przez Sejm w 2011 roku. Data 1 marca nawiązuje do tragicznych wydarzeń z 1951 roku, kiedy to wykonano wyroki śmierci na kierownictwie IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie zamordowano wówczas: Łukasza Cieplińskiego, Adama Lazarowicza, Mieczysława Kawalca, Józefa Rzepkę, Franciszka Błażeja, Józefa Batorego i Karola Chmiela.

 

PAP/RIRM

drukuj