Prezydent zachęcił przedstawicieli samorządów do dyskusji nt. referendum konstytucyjnego

Prezydent RP Andrzej Duda zwrócił się do samorządowców, aby włączyli się w ideę referendum ws. zmiany konstytucji. Potrzebna jest – jak podkreślał – dyskusja i refleksja o nowej ustawie zasadniczej z poziomu jednostek samorządu terytorialnego.

Najwyższe przedstawiciel RP uczestniczył wczoraj w uroczystościach z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

W przemówieniu zauważył, że Polska doświadcza odbudowanej samorządności nie tak długo, jak państwa zachodniej Europy. Jak zaznaczył, nasz kraj dopiero buduje system samorządu terytorialnego. W tym kontekście prezydent Duda zwrócił się z prośbą o refleksję dotyczącą obszarów zamian w konstytucji.

– O tę refleksję państwa proszę: co można byłoby poprawić, co powinno być na temat samorządów w polskiej konstytucji, co powinno być w niej zagwarantowane, a co powinno być w niej otwarte; co powinno być zapisane expressis verbis, a co można zostawić do regulacji niższej, a zatem w efekcie także i łatwiej zmienialnej. Przecież w gruncie rzeczy o to chodzi, że konstytucja, poprzez wymaganą większość do dokonania w niej zmian, jest rzecz jasna najsilniejszą gwarancją prawną, jaka występuje w danym państwie. Chciałbym, żebyście państwo w tym roku o tym rozmawiali. Chciałbym prosić, żebyście się państwo włączyli również w tę ideę referendum – akcentował prezydent.     

W ramach Kancelarii Prezydenta działa już zespół złożony m.in. z przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego.

Jego członkowie dyskutują nad obecnym prawem samorządu terytorialnego.

– Wskazują też problemy, które mogą być rozwiązane poprzez zmiany prawne o charakterze systemowym – podkreślił prezydent.

Zmiany te są wypracowywane także przy udziale strony rządowej.

RIRM

drukuj