Prezydent RP spotkał się z przewodniczącym PKW ws. zmian w ordynacji wyborczej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotkał się z szefem Państwowej Komisji Wyborczej Wojciechem Hermelińskim. Rozmowy dotyczyły procedowanej obecnie w Senacie ustawy dot. prawa wyborczego.

Szef państwa polskiego przygląda się pracom nad nowelizacją Kodeksu wyborczego; dostrzega pozytywne zmiany z nią związane – powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha po spotkaniu prezydenta z przewodniczącym PKW.

Paweł Mucha zaznaczył, że Andrzej Duda nie będzie odnosił się publicznie do uwag przedstawionych przez przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej ze względu na etap procesu legislacyjnego.

Z kolei sędzia Wojciech Hermeliński powiedział dziennikarzom, że prezydent liczy na to, iż są jeszcze możliwe zmiany w procedowanych przepisach.

– Prezydentowi bardzo zależy na osobach niepełnosprawnych, bo to jest rzeczywiście ważna rzecz. Poza tym zostały też inne kwestie do rozstrzygnięcia: nowy sposób głosowania. Podnosiłem rzeczy, które najbardziej nas jako Państwową Komisję Wyborczą będą dotykały, jeżeli proponowane przepisy wejdą w życie. Chodzi przede wszystkim o sposób powoływania komisarzy, a w szczególności w sytuacji kiedy PKW pewnych komisarzy nie powoła z uwagi na brak doświadczenia czy niespełnianie przesłanek, jaki powinni spełniać – mówił Wojciech Hermeliński.

Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski podkreślił, że wbrew argumentom opozycji przygotowane projekty przez PiS to zmiana na lepsze.

– Istotą tej zmiany jest po pierwsze zwiększenie transparentności samego procesu wyborczego. Będą kamery, cała komisja będzie liczyła głosy, mężowie zaufania będą mogli rejestrować i uczestniczyć przy wszystkich czynnościach i będą mieli wgląd w prace komisji. To także zwiększenie udziału kontrolnego obywateli nad samorządem. Z tego katalogu wyraźnie widać, że jest to zwiększenie przejrzystości samych wyborów, a po drugie zwiększenie kontroli społecznej nad działaniem władzy samorządowej. Te zarzuty są absolutnie nieuzasadnione. Tym bardziej, że część pomysłów, które wzbudzały szczególne emocje – została wycofana na etapie prac sejmowych – zaznaczył senator.

Nowelizacja prawa wyborczego wprowadza m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast liczoną od wyborów samorządowych w 2018 r. oraz likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach, w których ilość mieszkańców przekracza 20 tys. Nowe propozycje zmieniają także m.in. tryb wyboru składu Państwowej Komisji Wyborczej.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas konferencji nie wykluczył jednak, że do projektu zostaną wprowadzone poprawki dotyczące m.in. przywrócenia możliwości głosowania korespondencyjnego. Zapowiedział również, że jutro sam spotka się szefem PKW Wojciechem Hermelińskim.

RIRM

drukuj