fot. prezydent.pl

Prezydent: małe i średnie przedsiębiorstwa to sól gospodarki

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa to sól gospodarki; tworzą 70 proc. miejsc pracy w Polsce i 60 proc. PKB – napisał w liście do uczestników rozpoczętego w środę w Katowicach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw prezydent Andrzej Duda.

„Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią sól gospodarki i tak powinny być traktowane. Właśnie dlatego zgłosiłem inicjatywę ustawodawczą, która zaowocowała tak potrzebnymi regulacjami, by w procesach legislacyjnych konieczne było zawsze określanie konsekwencji wprowadzanych zmian dla mniejszych podmiotów. Inspirowanie i wspieranie działań służących rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z priorytetów mojej prezydentury” – zapewnił prezydent w liście odczytanym przez jego doradcę Cezarego Kochalskiego.

Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że patriotyzm gospodarczy, biznesowa wyobraźnia i energia zawsze stanowiły jeden z ważnych filarów suwerennego państwa polskiego. Podkreślił, że polska gospodarka przeżywa obecnie dobry czas – polityka fiskalna przynosi dobre efekty, pozytywnie wypada stan finansów publicznych. Wśród problemów wymienił m.in. niską podaż siły roboczej i zatory płacowe.

„Z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw wiele szans niesie Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Takie strategiczne zadania jak reindustrializacja, rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, nowe inwestycje, wspieranie eksportu i globalnej ekspansji polskich firm, promowanie polskich marek oraz rozwijanie dyplomacji ekonomicznej są zbieżne z interesami małych i średnich przedsiębiorstw” – napisał prezydent.

Andrzej Duda przypomniał też, że niepodważalną zasadą ustrojową, wyrażoną w Konstytucji RP, jest zasada wolności gospodarczej.

„Jednak także na polu biznesu ma zastosowanie powszechna reguła, że wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się naruszanie wolności innych. Nie można dopuścić, aby więksi i silniejsi uczestnicy życia gospodarczego przez swoją dominację, wynikającą np. z większej siły przetargowej czy lepszego dostępu do informacji, odbierali szanse rozwoju mniejszym podmiotom” – podkreślił prezydent.

PAP/RIRM

drukuj