fot. flickr.com

Prezydent Andrzej Duda podkreśla zasługi pracy polskich rolników

Prezydent Andrzej Duda obejmie Patronat Narodowy nad tegorocznymi uroczystościami dożynkowymi organizowanymi w całym kraju. Szef państwa polskiego chce w ten sposób wyrazić szacunek dla pracy polskich rolników, podkreślić ogromne znaczenie rolnictwa dla gospodarki narodowej, bezpieczeństwa państwa i całego społeczeństwa.

„Doroczne uroczystości dożynkowe to czas radości ze wspaniałych owoców pracy rąk ludzkich i dziękczynienia Opatrzności za nasz chleb powszedni. Z okazji święta plonów składam polskim rolnikom wyrazy głębokiego szacunku i wdzięczności za całoroczny, codzienny trud” – napisał Andrzej Duda w liście skierowanym do organizatorów i uczestników tegorocznych uroczystości dożynkowych.

Prezydent Polski chce także przypomnieć i uhonorować zasługi mieszkańców wsi dla wolnej Polski. W 2016 roku polscy rolnicy obchodzili rocznicę 35-lecia podpisania porozumień ustrzycko-rzeszowskich w lutym 1981 roku, które umożliwiły powstanie NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” i były ważnym krokiem na drodze do niepodległej i samorządnej Rzeczypospolitej, szanującej rodzinne gospodarstwa rolne.

„<<Żywią i bronią>> – dewiza umieszczona na sztandarze kosynierów krakowskich 222 lata temu. Podczas insurekcji kościuszkowskiej, to po dziś dzień najcelniejszy opis tej ogromnie ważnej roli, jaką odgrywają rolnicy w życiu narodu polskiego. Praca mieszkańców wsi ma żywotne znaczenie dla pomyślności wszystkich Polaków. Wierność rodzimej tradycji i tożsamości decyduje zaś o sile i spoistości naszej wspólnoty” – podkreślił w liście Prezydent.

Andrzej Duda dziękuje także polskim rolnikom za uczestnictwo w tworzeniu fundamentów Rzeczpospolitej.

„Mieszkańcy wsi od wieków współtworzą fundamenty siły i dostatku Rzeczypospolitej. Polscy rolnicy są ostoją tradycji narodowej, a swoim wysiłkiem przyczyniają się do budowania pomyślności całej naszej wspólnoty. I za to w imieniu wszystkich rodaków z serca dzisiaj dziękuję” – podkreślił na zakończenie listu Prezydent Polski.

Organizatorzy dożynkowych obchodów, którzy pragną włączyć się w program Dożynek 2016 pod Patronatem Narodowym Prezydenta Andrzeja Dudy, mogą zgłosić się do Kancelarii Prezydenta RP. Po udzieleniu patronatu organizatorzy zostaną o tym powiadomieni. Jednocześnie informacja o wydarzeniu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.prezydent.pl w zakładce „Dożynki 2016. Patronat Narodowy Prezydenta RP”.

Cały list prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do organizatorów i uczestników tegorocznych uroczystości dożynkowych można przeczytać [tutaj].

Prezydent.pl/RIRM

drukuj