Prezydent A. Duda wręczył awanse generalskie gen. Krzysztofowi Królowi i płk Jarosławowi Stockiemu

Prezydent Andrzej Duda wręczył w poniedziałek awanse generalskie zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP generałowi dyw. Krzysztofowi Królowi oraz płk. Jarosławowi Stockiemu – szefowi Zarządu Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Król został awansowany na generała broni, Stocki otrzymał stopień generała brygady.

„Wręczamy dziś nominację generalską dla pana generała Krzysztofa Króla, któremu powierzamy w tym samym momencie niezwykle ważne zadanie reprezentowania nas, kandydowanie na szefa sztabu Dowództwa Sił Połączonych w Brunssum, jednego z najważniejszych dowództw NATO-wskich jakie są, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo wschodniej flanki Sojuszu, za siły szybkiego reagowania w GTF oraz za siły wysuniętej obecności, dowództwa odpowiedzialnego również za operację w Afganistanie” – podkreślił prezydent podczas uroczystości w 4 Pułku Chemicznym w Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie).

Jak dodał, nie ma wątpliwości, że jego doświadczenie m.in. współpracy z żołnierzami państw sojuszniczych go premiuje.

„Gratuluję tej nominacji i nie mam żadnej wątpliwości, że pan generał sprosta termu ważnemu zadaniu” – powiedział prezydent. dziękował też gen. Królowi za dotychczasową służbę.

Prezydent, mówiąc o płk Jarosławie Stockim, podkreślał, że nominacja dla niego to wyraz wdzięczności za dotychczasową służbę dla ojczyzny.

„To wyraz wdzięczności dla pana, w jaki sposób prowadzi pan sprawy w tej chwili wojsk chemicznych i sprawy związane z obroną przed bronią masowego rażenia. Ale to także wyraz podziękowania za służbę jaką pańscy żołnierze, żołnierze wojsk chemicznych teraz wykonali, podczas pandemii koronawirusa” – podkreślił prezydent Andrzej Duda.

https://twitter.com/MON_GOV_PL/status/1277558153371148289

Zaznaczył, że żołnierze ci byli wszędzie tam, gdzie byli potrzebni, a tam, gdzie było konieczne natychmiastowe odkażanie – byli natychmiast gotowi do służby, także w domach pomocy społecznej, gdzie sytuacja była bardzo trudna i nie zawiedli oraz pokazali, że są przygotowani na groźne i niespodziewane wyzwanie.

Uczestniczący w uroczystości w Brodnicy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak stwierdził, że te dwie nominacje generalskie pokazują w jakim stanie jest dziś Wojsko Polskie i że odkąd prezydent Andrzej Duda objął w 2015 r. urząd Wojsko Polskie się rozwija.

https://twitter.com/MON_GOV_PL/status/1277552414254604288

„Minęły te czasy – mam nadzieję, że już nigdy nie wrócą – kiedy jednostki wojskowe były likwidowane, kiedy liczba żołnierzy Wojska Polskiego z roku na rok była coraz niższa. Dziś jest dokładnie przeciwnie. Wojsko rozrasta się liczebnie, Wojsko Polskie wyposażane jest w najnowocześniejszy sprzęt, Wojsko Polskie świetnie współpracuje z wojskami sojuszniczymi, szczególnie z wojskiem Stanów Zjednoczonych” – mówił min. Mariusz Błaszczak.

Gen. Król jest zastępcą szefa SGWP od 2018 r., w tym samym roku odebrał nominację na stopień generała dywizji. Pierwszy generalski stopień – generała brygady – otrzymał w marcu 2016; były to pierwsze nominacje generalskie prezydenta Dudy. Od stycznia 2016 r. był zastępcą dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie.

Stocki objął stanowisko szefa zarządu wojsk obrony przed bronią masowego rażenia w listopadzie 2016 r. To jeden z rodzajów wojsk, które zaangażowały się w przeciwdziałanie pandemii koronawirusa. Wojska chemiczne przeprowadziły wiele akcji odkażania m.in. pomieszczeń w domach pomocy społecznej, szpitalach, szkołach, budynkach administracji państwowej. Do współpracy z cywilną służbą zdrowia włączyły się też wojskowe laboratoria.

Polskie wojska chemiczne wchodzą w skład sił odpowiedzi NATO (NRF), z których są wydzielane siły bardzo wysokiej gotowości – VJTF – zwane szpicą. W tym roku Polska dowodzi kolejną zmianą tej szpicy.

PAP

drukuj