fot. prezydent.pl

A. Duda wręczył odznaczenia osobom zasłużonym w służbie zagranicznej i działalności dyplomatycznej

W przededniu święta polskiej służby zagranicznej prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie zagranicznej i działalności dyplomatycznej.

16 listopada będziemy obchodzili Dzień Służby Zagranicznej. Z tej okazji w Pałacu Prezydenckim odbyły się w piątek uroczystości z udziałem osób, które w sposób szczególny zasłużyły się w działalności dyplomatycznej poza granicami naszej Ojczyzny, za co zostali uhonorowani.

Za wierną i wytrwałą służbę dla Rzeczypospolitej Polskiej całej Służbie Zagranicznej podziękował prezydent Andrzej Duda.

– Dziękuję za wspaniały udział w budowaniu potencjału Polski na arenie międzynarodowej, za wzmacnianie wizerunku Polski, za to wszystko, co państwo swoją codzienną służbą dla RP i pracą realizujecie. Jestem za to bardzo wdzięczny – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał, że w tym roku 16 listopada, w Dniu Służby Zagranicznej, przypada 101. rocznica rozesłania przez marszałka Józefa Piłsudskiego depeszy do głów państw z informacją, że Polska się odrodziła i wraca na mapę Europy i świata.

Andrzej Duda podkreślił, że przedstawiciele polskiej służby zagranicznej to osoby, które w wielkim trudzie i z wielkim profesjonalizmem wypracowują to wszystko, co później końcowo jest dopinane przez przedstawicieli polskich władz, w tym przez prezydenta Rzeczypospolitej.

– Cieszę się, że Państwo jesteście, bo chciałem bardzo mocno to zaakcentować, że ja tę pracę państwa dostrzegam. Wiem, że nie byłoby tego wszystkiego i nie byłoby możliwości, czy to podejmowania ostatecznie tych decyzji, czy podpisywania wszelkiego rodzajów umów z głowami państw, jak ostatnio podpisywane umowy z panem prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem dotyczących choćby amerykańskiej obecności w Polsce zwiększonej wojskowej, gdyby nie wysiłek całych szeregów osób – zaznaczył prezydent Andrzej Duda.

Prezydent złożył pewną deklarację.

Chcę żebyśmy byli państwem, które nikogo nie zostawi; które jeżeli będzie Polak w potrzebie, to będzie razem z tym Polakiem – akcentował prezydent RP.

Andrzej Duda podziękował za pracę m.in. przy uwolnieniu Polaka z aresztu w Syrii i zapewnił, że na całym świecie jest coraz więcej Polaków, którzy są dumni z tego, w jaki sposób prowadzone są polskie sprawy. Podziękował też m.in. za wsparcie dla polityki Trójmorza, a także za wszelkie inne inicjatywy realizowane we współpracy z polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Powiedział, że chce, aby Polska szła dalej, aby w przyszłości została przyjęta do G20, a także innych światowych gremiów.

TV Trwam News

drukuj