fot. PAP/Paweł Supernak

Prezydent A. Duda podpisał i skierował do Sejmu projekt zmiany konstytucji

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek projekt zmiany konstytucji, który wprowadza do ustawy zasadniczej zapis, że wykluczona jest adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym. Dziś projekt trafił do Sejmu. 

 

Złożenie projektu zmiany konstytucji, aby wprost zapisane w niej było, że wykluczone jest przysposobienie dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym Andrzej Duda zapowiedział w sobotę w Szczawnie-Zdroju (Dolnośląskie).

„Bardzo się cieszę, że mogę zrealizować moją obietnicę, którą złożyłem w ostatnią sobotę w Szczawnie-Zdroju. Ale przede wszystkim ogromnie się cieszę z tego, że realizuję nadal to, co założyłem od samego początku mojej prezydentury, a co było moim celem także jeszcze zanim zostałem prezydentem Rzeczypospolitej: wspierać polską rodzinę, chronić polskie dzieci, działać tak, aby polskie społeczeństwo mogło się jak najlepiej rozwijać” – powiedział prezydent po podpisaniu projektu.

Jak wskazał, w czasie jego prezydentury i rządów Zjednoczonej Prawicy wprowadzono m.in. programy „500 plus” i „300 plus”, czyli wyprawka szkolna, a także 13. emeryturę i bezpłatne leki dla seniorów. Przypomniał, że w czerwcu podpisał też „Kartę rodziny”, której postanowienia mówią o ty, jaką politykę wobec rodziny prowadzi i jaka politykę zamierza dalej prowadzić jako prezydent RP.

„Tak, by moi rodacy podejmując decyzję w wyborach prezydenckich wiedzieli, czego mogą się po mnie spodziewać” – podkreślił. Jak dodał, dotrzymywałem do tej pory swoich zobowiązań wyborczych.

„Zrealizowałem to, co było dla moich rodaków najważniejsze, o czym najczęściej mi mówili, m.in. obniżenie wieku emerytalnego, oprócz wspomnianych programów. Ale to jest także i wielkie społeczne oczekiwanie, że dobro dziecko będzie zabezpieczone, że dzieci będą bezpieczne, także bezpieczne od adopcji prze pary jednopłciowe, czy pary homoseksualne” – mówił prezydent Andrzej Duda.

Według prezydenta stanowisko polskiego społeczeństwa w tej kwestii jest „jednoznaczne”, większość jest przeciw, natomiast „prawnie sytuacja nie była do tej pory do końca pewna”.

Prezydent podkreślił, że zaproponowany przez niego projekt to niewielka zmiana w polskiej konstytucji.

„Wprowadzenie tam podstawowych przepisów, fundamentalnych przepisów występujących w Kodeksie rodzinnym, a dotyczących przysposobienia, z pewną modyfikacją dodatkową” – powiedział.

„Przede wszystkim zgodnie z tym zapisem, który proponuję w polskiej konstytucji, przysposobić można wyłącznie osobę małoletnią i wyłącznie dla jej dobra, tak, jak to do tej pory jest przewidziane, ale teraz ten zapis będzie miał rangę konstytucyjną” – zaznaczył prezydent Andrzej Duda.

„Po drugie przysposobić razem może wyłącznie małżeństwo, które jest w polskiej konstytucji zdefiniowane w artykule 18., czyli jest to związek kobiety i mężczyzny. A po trzecie wreszcie to, co dodane, że nie może przysposobić małoletniego, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci” – mówił prezydent Andrzej Duda.

Jak dodał, oznacza to, że „gdy mamy do czynienia ze związkiem faktycznym – a wiemy, że takie występują, bo takie jest życie – to wówczas sąd i inne organy będą miały obowiązek sprawdzenia, czy osoba, która chce dokonać adopcji jednoosobowo, rzeczywiście w takim wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci pozostaje czy nie”.

Podkreślił, że projekt w żadnym aspekcie nie dotyczy rodzicielstwa biologicznego”.

„Jeżeli chodzi o rodziców biologicznych jest art. 48 konstytucji, który mówi, że rodzice mają prawo do wychowani dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami i ja w tę kwestię absolutnie nie wnikam; ten projekt tej sprawy nie dotyka” – podkreślił prezydent.

Jak zaznaczył, „projekt nie mówi o związkach tylko o sytuacji faktycznej, w której dwie osoby tej samej płci pozostają we wspólnym pożyciu”. Zaznaczył, że jest to sytuacja „prawnie zdefiniowana, znana w orzecznictwie Sądu Najwyższego od wielu lat”.

„Nie jest to więc żadne istotne novum w polskim systemie prawnym, ale jestem przekonany, że właśnie dzięki temu zapisowi bezpieczeństwo dzieci i troska o dobro dziecka będzie w dużo większym stopniu realizowana” – dodał prezydent.

Wyraził nadzieję, że propozycja zmiany konstytucji wprowadzająca zapis o wykluczeniu adopcji dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym zostanie poparta przez PSL, część PO.

„Nie wspomnę już, bo to jest dla mnie oczywiste przez posłów Konfederacji, którzy wielokrotnie deklarowali, że ich pogląd jest dokładnie zgodny z tym, co zaproponowałem, że są absolutnymi zwolennikami ochrony dobra dziecka. Jest teraz możliwość, by to udowodni i pokazać” – powiedział ubiegający się o reelekcję prezydent.

Projekt ustawy o zmianie konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub prezydent. Pierwsze czytanie może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy. Jeśli zmiana dotyczy rozdziałów I, II (Wolności, Prawa i obowiązki człowieka i obywatela, w którym znajdują się zapisy dotyczące dzieci) oraz XII (Zmiana konstytucji) uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej może odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po pierwszym czytaniu projektu.

Zmiana konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat. Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

PAP/TV Trwam News

drukuj