fot. PAP/Tomasz Gzell

Prezes TK odpowiedział na pismo minister Beaty Kempy

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński twierdzi, że ogłoszenie wyroków Trybunału Konstytucyjnego jest obowiązkiem konstytucyjnym i podlega niezwłocznemu wykonaniu. Rzepliński odpowiedział na pismo szefowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beaty Kempy.

Kancelaria Premiera poinformowała o wstrzymaniu publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia, który dotyczył czerwcowej ustawy o Trybunale, której autorem był rząd PO–PSL.

Głównym powodem jest to, że wyrok został wydany przez niepełny skład Trybunału. Andrzej Rzepliński ponowił jednak zarządzenie o niezwłocznym ogłoszeniu wyroku.

Poseł Marek Ast zauważa, że prezes Trybunału nie odpowiedział jednak na pytanie dotyczące pomniejszonego składu sędziów, który orzekał w tej sprawie.

– Sprawa miała charakter i szczególnie złożony i ustrojowy. Do tej pory Trybunał w takich sprawach zawsze rozstrzygał w pełnym dziewięcioosobowym składzie. Na pewno po konsultacjach prawnych pani minister Kempa powzięła taką wątpliwość i o te wyjaśnienia zwracała się do prezesa Trybunału. Jak wynika z odpowiedzi prezesa Trybunału, on te kwestie ominął – zwraca uwagę poseł Marek Ast.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa oraz rzecznik rządu Elżbieta Witek jeszcze dziś wygłoszą w tej sprawie oświadczenie.

RIRM

drukuj