Premier Morawiecki: Nie sposób wymienić wszystkich zasług Józefa Piłsudskiego

Nie sposób wymienić wszystkich zasług Józefa Piłsudskiego – napisał premier Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do uczestników sobotniej uroczystości symbolicznego zakończenia prac budowlanych w muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

„Józef Piłsudski, jak powiedział Ignacy Mościcki, dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Niewiele jest w naszej historii postaci tak niezwykłych, tak zasłużonych” – napisał szef rządu, dodając, że Piłsudski był żołnierzem i inspirującym przywódcą, który skonsolidował i obronił młode państwo polskie.

„Nie sposób wymienić wszystkich jego zasług, nie sposób znaleźć słów, dostatecznie oddających jego kształt i losy Polski. Misję tę podejmie muzeum” – brzmi list.

„Jesteśmy marszałkowi winni pamięć i refleksję nad dziedzictwem, które pozostawił i które każdego dnia rozwijamy, dziedzictwem niepodległej ojczyzny” – napisał też Mateusz Morawiecki.

PAP/RIRM

drukuj