Dobra kondycja polskiej gospodarki

Polska gospodarka jest w dobrej kondycji. Świadczy o tym chociażby podwyższenie przez Komisję Europejską prognoz wzrostu gospodarczego. W kolejnych latach prognozowany jest dalszy spadek bezrobocia.

Komisja Europejska opublikowała prognozy gospodarcze dla całej Unii Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich. Komisja podtrzymała prognozę tegorocznego wzrostu PKB strefy euro na poziomie 2,1 proc.

– Wzrost wyniesie 2,1 proc. w tym roku, a w przyszłym roku 1,9 proc. zarówno w strefie euro, jak i w całej UE. W 2020 r. wzrost lekko zwolni i osiągnie 1,7 proc. w strefie euro i 1,8 proc. w całej Unii – powiedział Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych.

Komisja podniosła za to prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski. Szacuje, że w 2018 r. PKB Polski wzrośnie o 4,8 proc. Komisja wskazuje, że konsumpcja prywatna będzie głównym motorem wzrostu polskiej gospodarki napędzanym przez rozwój rynku pracy i zaufanie konsumentów. Jej zdaniem aktywność inwestycyjna w sektorze publicznym pozostanie silna, przy wsparciu funduszy z UE, podczas gdy inwestycje prywatne będą się umacniać.

Bruksela szacuje również, że w 2019 r. PKB Polski wzrośnie o 3,7 proc. Tymczasem rząd cały czas pracuje nad ułatwieniem prowadzenia działalności gospodarczej. Pakiet Małych i Średnich Przedsiębiorstw to propozycja, która ma uprościć życie polskim przedsiębiorcom, likwidując wiele barier prawnych, finansowych i administracyjnych.

Rządowe propozycje przewidują m.in. prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenia za pracę współpracującego małżonka; zwolnienie z podatku wypłaconych od ubezpieczyciela kwot odszkodowań, przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku, zwolnienie to będzie dotyczyć wszystkich środków trwałych, z wyjątkiem samochodu osobowego; ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników administracyjno-biurowych; ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych oraz umożliwienie składania ich drogą elektroniczną, a także skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych.

Większość zaproponowanych rozwiązań ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

– Do kluczowych zmian należy zaliczyć podniesienie progu, od którego wprowadza się status małego przedsiębiorcy, który daje przedsiębiorcy szereg ulg, które ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej. Ten próg do tej pory wynosił 1,2 mln euro, teraz będzie wynosił 2 mln euro – podkreślił Mariusz Kękuś, ekonomista. 

Te zmiany są istotne dla wybranych grup podatników, ale ogólnie to raczej zmiany kosmetyczne – uważa dr Mariusz Sokołek.

– Tak naprawdę to nie jest reforma podatkowa. Nasze podatki funkcjonują od lat 90-tch, zostały wprowadzone bardzo chaotycznie. One są kosmetycznie poprawiane przez kolejne osoby, które mają pomysł na jakiś kolejny przepis albo jego nowelizacje, albo zniesienie, albo wprowadzenie nowego – zaznaczył dr Mariusz Sokołek.                                                                                          

Komisja Europejska prognozuje, że bezrobocie w najbliższych latach będzie w Polsce nadal spadać. W 2018 r. ma wynieść 3,3 proc., w 2019 r. – 2,9 proc., a w 2020 r. 2,8 proc. Będzie się to także wiązać z przyspieszeniem wzrostu płac.

TV Trwam News/RIRM

drukuj