Premier w liście: sprawy wsi i lasów, to zadanie o strategicznym znaczeniu dla rządu

Dla kierowanego przeze mnie rządu sprawy polskiej wsi i polskich lasów, to jedno z zadań o strategicznym znaczeniu – napisała do uczestników konferencji „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś” premier Beata Szydło. List odczytała szefowa jej kancelarii Beata Kempa.

Wieś i polskie lasy, to miejsca, w których w sposób szczególny pielęgnowana jest polskość. Tutaj filarami codziennego życia pozostają wiara, ojczyzna, tradycja, rodzina i umiłowanie ziemi. Dla kierowanego przeze mnie rządu sprawy polskiej wsi i polskich lasów, to jedno z zadań o strategicznym znaczeniu. (…) Żałuję, że zaplanowane wcześniej obowiązki uniemożliwiają mi udział w spotkaniu środowisk, które rozumieją polską wieś i jednoczą się w trosce o jej sprawy. Wszystkich zebranych zapewniam o mojej serdecznej pamięci” – podkreśliła premier.

Beata Szydło wskazała, że jej rząd jak dobry gospodarz, który dba o polską ziemię i widzi w niej wartość, podjął się obrony polskich gruntów rolnych i leśnych.

Polska wieś to olbrzymi potencjał produkcji żywności o wysokiej jakości, unikalne zasoby lasów i pól, setki tysięcy zwierzyny łownej i niepowtarzalna różnorodność przyrodnicza” – wskazała.

Premier dodała, że Polska dysponuje „wyjątkowym bogactwem, którego racjonalne wykorzystanie daje gwarancję rozwoju naszej ojczyzny”.

Użytkowanie tych zasobów musi uwzględniać ich jednoczesną ochronę i docenianie skarbów polskiej ziemi. Dzisiejsza konferencja jest cennym wyrazem troski oraz dbałości o przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo polskiej wsi i polskich lasów” – napisała Beata Szydło.

List odczytała szefowa kancelarii prezesa Rady Ministrów Beata Kempa, która uczestniczyła w konferencji „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś”, poświęconej m.in. roli Kościoła, leśnictwa i łowiectwa dla rozwoju wsi. Debata rozpoczęła się od Mszy św. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji kaliskiej ks. bp. Edwarda Janiaka. W trakcie konferencji odbywają się wykłady, nt. m.in. znaczenia Kościoła dla wsi i wsi dla Kościoła, walki wsi o Polskę czy roli leśnictwa i łowiectwa dla wsi. Organizatorami przedsięwzięcia są m.in. Ministerstwo Środowiska, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Lasy Państwowe. Gościem konferencji oprócz Kempy jest minister środowiska Jan Szyszko. Bierze w niej udział ok. 8 tysięcy osób z całego kraju, w zdecydowanej większości leśników.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i TV Trwam.

PAP/RIRM

drukuj