Premia dla młodego rolnika – 150 tys. dotacji

150 tysięcy złotych – tyle pieniędzy otrzymać może młody rolnik na prowadzenie gospodarstwa. W tym roku wnioski o bezzwrotną pomoc można składać w oddziałach ARiMR. To już ostatni dzwonek. Termin mija 29 czerwca, ale wnioski będą przyjmowane jeszcze w najbliższy poniedziałek.

Nie 100 tys. tak jak ostatnio, a 150 tys. złotych. Młodzi rolnicy otrzymają więcej pieniędzy na prowadzenie gospodarstwa.

– W tegorocznym naborze nastąpiło dużo korzystnych dla wnioskodawców zmian. Najważniejsza z nich to kwota pomocy, która wzrosła i wynosi obecnie 150 tysięcy złotych – mówi Korzysztof Żok, zastępca dyrektora wielkopolskiego oddziału ARiMR.

Resort rolnictwa zdecydował się podwyższyć kwotę dotacji, ponieważ w ostatnim czasie znacznie wzrosły koszty prowadzenia gospodarstwa rolnego. Aby otrzymać wsparcie, trzeba spełnić określone kryteria.

– Pomoc finansowa przeznaczona jest dla osób, które w dniu składania wniosku są pełnoletnie oraz nie ukończyły 40. roku życia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub też je uzupełnią, przedłożą biznes plan i zobowiążą się do jego realizacji – wyjaśnia Karolina Kolańczyk z wielkopolskiego oddziału ARiMR.

Pomoc dla młodych rolników wypłacana jest w dwóch ratach. Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 80 procent premii. A po zrealizowaniu biznesplanu – pozostałe 20 procent.

– Pomoc może być przeznaczona na inwestycje działalności rolniczej. Natomiast trzeba pamiętać, że 70 procent tej pomocy musi być przeznaczona na środki trwałe. A zatem mogą to być nowe maszyny i urządzenia rolnicze – dodaje Karolina Kolańczyk.

Tak jak w poprzednich naborach rolnicy zdobywają punkty. Najwięcej, bo 7, można uzyskać za powierzchnię gospodarstwa. Aby wniosek w ogóle był rozpatrywany, trzeba uzbierać co najmniej 8 punktów. Z uwagi na wyższą kwotę pomocy dla młodego rolnika przedstawiciele ARiMR spodziewają się w tym roku większej liczby wniosków.

TV Trwam News/RIRM

drukuj