Powstanie unijny system certyfikacji sprzętu do ochrony lotnisk?

Komisja Europejska zaproponowała dziś stworzenie unijnego systemu certyfikacji sprzętu wykorzystywanego do kontroli bezpieczeństwa na lotniskach. Chodzi o urządzenia do kontroli osób, bagażu kabinowego i rejestrowanego, dostaw, ładunków i poczty lotniczej.

Zgodnie z propozycją sprzęt, który uzyska certyfikat dopuszczający do użycia w jednym państwie członkowskim, będzie mógł być wprowadzany do obrotu także w pozostałych państwach Unii Europejskiej.

Proponowany jednolity unijny system certyfikacji sprzętu do ochrony lotnictwa ma opierać się na wspólnej metodzie badań i wydawaniu przez producentów certyfikatów zgodności, które będą ważne we wszystkich państwach unijnych zgodnie z zasadą wzajemnego uznawania.

„Pomoże to w przezwyciężeniu fragmentaryzacji rynku, poprawi konkurencyjność unijnego sektora bezpieczeństwa, zwiększy zatrudnienie w tym sektorze i w konsekwencji przyczyni się do usprawnienia ochrony lotnictwa w całej Europie” – argumentuje Komisja Europejska w komunikacie.

Według danych KE całkowity roczny obrót na rynku sprzętu wykorzystywanego do kontroli osób, bagażu kabinowego i towarów w sektorze lotnictwa to 14 mld euro, z czego 4,2 mld euro w samej Unii.

Według Komisji Europejskiej środowa propozycja, która ma także pomóc w podniesieniu poziomu ochrony portów lotniczych, wpisuje się w przyjętą w kwietniu br. Europejską Agendę Bezpieczeństwa, dotyczącą skutecznego reagowania na terroryzm i inne zagrożenia.

PAP/RIRM

drukuj