Powstańcy warszawscy mogą ubiegać się o dofinansowanie rachunków za gaz

Powstańcy warszawscy mogą ubiegać się o dofinansowanie rachunków za gaz do 900 zł rocznie – poinformowano podczas konferencji w Muzeum Powstania Warszawskiego. Od wtorku w placówce działa punkt, w którym można uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu.

Dofinansowanie byłym powstańcom rachunków za gaz przewiduje projekt „Rachunek wdzięczności PGNiG dla Powstańców Warszawskich”. „Impulsem do powstania tego projektu był apel prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK Leszka Żukowskiego o wsparcie dla powstańców. Według naszych danych jest ok. 2 tys. powstańców, którym możemy pomóc” – powiedział podczas konferencji prasowej prezes PGNiG Piotr Woźniak.

Wyjaśniał, że w ramach projektu PGNiG każdy, kto „legitymuje się przeszłością powstańczą może otrzymać dofinansowanie do rachunku za gaz w kwocie do 900 zł rocznie”.

„To w praktyce oznacza, że wielu powstańców otrzyma gaz po prostu za darmo” – podkreślił.

Zgłoszenie chęci udziału w projekcie, jak mówił, można przedłożyć w Biurach Obsługi Klienta PGNiG osobiście lub przez pośrednika.

„Można się też zgłosić tylko telefonicznie lub internetowo, a my przyjedziemy i dopełnimy wszystkich formalności. W projekt zaangażowany jest także Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który posiada akta i dokumenty kombatanckie. Deklaracje związane z chęcią uczestnictwa w projekcie będą kierowane do Urzędu, który będzie potwierdzał w oparciu o posiadane materiały czy dana osoba ma istotnie status powstańca” – wyjaśnił Woźniak.

W Muzeum Powstania Warszawskiego uruchomiono we wtorek punkt informacyjny projektu, w którym od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-16.30 zainteresowani będą mogli poznać zasady i regulamin korzystania z dofinansowania.

„To nie tyle nasz obowiązek, co zaszczyt, że możemy pomóc powstańcom, wobec których mamy praktycznie niemożliwy do spłacenia dług wdzięczności. Dziękujemy dyrekcji Muzeum Powstania Warszawskiego, że zechciała przygarnąć ten punkt informacyjny. Chciałbym też zaapelować do innych spółek, które zajmują się np. dostarczaniem prądu o podobne wsparcie dla powstańców. To nie jest duży wysiłek i wielki koszt, a wdzięczność i szacunek w ten sposób okazane na pewno będzie doceniony” – podkreślił Woźniak.

Dane osób, które mogłyby z projektu korzystać PGNiG zbiera i weryfikuje od października br.

PAP/RIRM

drukuj