fot. twitter.com/PKN_ORLEN

Powołano Mazowiecką Dolinę Wodorową

37 podmiotów – instytucji i uczelni – podpisało w piątek w Płocku umowy o powołaniu Mazowieckiej Doliny Wodorowej (MDW), której liderem będzie PKN Orlen. Chcemy wspierać rozwój tego sektora – zadeklarował wiceminister klimatu i środowiska, Ireneusz Zyska.

Wśród sygnatariuszy umów o powołaniu MDW, oprócz samego PKN Orlen, znaleźli się przedstawiciele m.in. Politechniki Warszawskiej i Politechniki Łódzkiej, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, PERN i Centralnego Portu Komunikacyjnego, Centrum Łukasiewicz oraz Krajowej Spółki Cukrowej.

Jak ocenił wiceminister klimatu i środowiska, „PKN Orlen to wielki potencjał gospodarczy w wielu obszarach energetycznych, innowacyjnych, nowych technologii. To również ogromny potencjał rozwojowy w w nowej gałęzi gospodarki, jaką jest gospodarka wodorowa”.

„Chcemy wspierać rozwój tego sektora. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska przygotowujemy duży pakiet legislacyjny, który dumnie nazwaliśmy >>Konstytucją dla wodoru<<. To kilka ustaw i rozporządzeń wykonawczych, gdzie zaproponujemy system pomocy publicznej, wsparcia do produkcji wodoru nisko i zeroemisyjnego, również z odnawialnych źródeł energii” – podkreślił Ireneusz Zyska.

Wiceszef resortu klimatu i środowiska zaapelował jednocześnie do podmiotów i instytucji sektora wodorowego w Polsce, w tym sygnatariuszy MDW, aby byli aktywni w procesie tworzenia prawa wodorowego, w tym poprzez rekomendacje i sugestie.

„Mamy zmapowane rozwiązania w różnych krajach europejskich i świata, ale chcemy stworzyć dobre polskie prawo, odpowiadające polskim warunkom” – dodał Zyska.

Pogratulował PKN Orlen projektu Hydrogen Eagle, który – jak zaznaczył – otrzymał bardzo wysokie oceny.

„Jestem przekonany, że projekt uzyska finansowanie i będzie jednym z pierwszych etapów realnego rozwoju rynku i budowy gospodarki wodorowej w naszym kraju” – powiedział wiceminister klimatu i środowiska.

Jak podkreślił, technologie wodorowe „to nie jest melodia przyszłości, to dzieje się tu i teraz. To są już w zasięgu ręki ogromne środki finansowe i projekty”.

„Możemy pójść dalej, możemy budować nowy świat, nową gospodarkę opartą o wodór w technologiach nisko i zeroemisyjnych” – oświadczył Zyska.

Wskazał przy tym, że – według resortu klimatu i środowiska – MDW „ma największy potencjał gospodarczy i rozwojowy”.

„Jestem przekonany, że MDW będzie oddziaływać na cały obszar gospodarczy naszego kraju, a nawet dalej” – stwierdził Zyska.

Zwrócił przy tym uwagę, iż takie projekty, jak morska energetyka wiatrowa – offshore, będą korelowały z wytwarzaniem „zielonego wodoru”.

„Wierzę, że właśnie państwo będą nadawać ton rozwojowi gospodarki wodorowej w Polsce” – przyznał polityk, zwracając się do sygnatariuszy utworzenia MDW.

Zapewnił jednocześnie o „nieustającym wsparciu” obecnego rządu oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska dla przedsięwzięć związanych z tym sektorem.

Członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych, Józef Węgrecki, zapowiedział, że MDW będzie działała w formule otwartej.

„Wszyscy, którzy widzą przyszłość w wodorze, są mile widziani. Jeżeli ktoś widzi się w naszych szeregach, to będzie ustanowiona struktura, która pozwoli na przystąpienie” – zapewnił.

Inicjatorzy utworzenia MDW podpisali list intencyjny w tej sprawie w październiku 2021 roku. Było to wtedy 25 podmiotów, instytucji i uczelni.

W piątek ostatecznie umowy o powołaniu MDW podpisało 37 sygnatariuszy. Wśród nich znalazły się m.in. spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz, Siemens Energy, Bank Gospodarstwa Krajowego, Solaris Bus & Coach, a także Komunikacja Miejska Płock, Stomil oraz NanoSpaceLab i Toyota Central Europe. W gronie tym są też Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie czy Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Podmioty, instytucje i uczelnie tworzące MDW mają współpracować nad rozwojem i wdrażaniem technologii wodorowych, koordynować projekty badawcze oraz stworzyć system rozwiązań dla kształcenia i szkolenia w kierunku technologii wodorowych. Sygnatariusze zgłosili już ponad 100 projektów na różnym poziomie zaawansowania. W planach jest też utworzenie, adresowanej przede wszystkim do studentów Akademii Wodoru i Nowoczesnych Technologii, która ma rozpocząć działalność w październiku. W najbliższym czasie powołana zostanie rada koordynacyjna MDW.

Wcześniej PKN Orlen informował, że zaangażowanie koncernu w rozwój paliw alternatywnych, w tym w technologie wodorowe, wpisuje się w jego dążenie do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.

W czerwcu 2021 roku PKN Orlen uruchomił projekt Hydrogen Eagle, program inwestycyjny Grupy Orlen zakładający budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero i niskoemisyjny wodór. Koncern informował wówczas, że realizacja tego projektu pozwoli Grupie Orlen osiągnąć do 2030 r. moce wytwórcze wodoru na poziomie około 50 tys. ton rocznie.

PAP

drukuj