fot. flickr.com

Posłowie za ustawą o lasach

Sejm uchwalił ustawę o lasach. W myśl projektu, Lasy Państwowe będą miały prawo wykupu lub pierwokupu prywatnych gruntów leśnych. Proponowane rozwiązanie ma ochronić prywatne lasy przed niekontrolowanym wykupem.

1 maja 2016 r. mija 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej i gruntów leśnych przez cudzoziemców przewidziany przez traktat akcesyjny.

Za ustawą o lasach opowiedzieli się posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Kukiz‘15 i Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowały przeciwko ustawie. Głosowanie poprzedziła burzliwa wymiana zadań.

Minister Środowiska prof. Jan Szyszko stwierdził, że wokół ustawy jest dużo nieporozumień. Przypomniał, że takie rozwiązanie funkcjonowało już w II Rzeczpospolitej.

– To biedne państwo w okresie międzywojennym wykupiło od prywatnych właścicieli 800 tys. ha na rzecz wiana Skarbu Państwa. A to z tego powodu, żeby te lasy nie zostały wycięte, nie dostały się w obce ręce. W tej chwili tą ustawą, którą tutaj proponujemy, proponujemy to samo, a mianowicie: w tym układzie wolnego obrotu, gdzie obowiązują ceny rynkowe, lasy mają prawo pierwokupu. Nie ma więc dyskryminacji, tylko jedna rzecz: o ile lasy państwowe mają pieniądze i jest im to potrzebne, mają prawo pierwokupu – podkreślił minister.

W rękach prywatnych osób w Polsce jest ok. 2 mln ha lasów. Nowela ustawy o lasach pomoże także w wykonaniu Krajowego programu zwiększania lesistości. Do 2020 roku lasy mają zajmować 30 proc. powierzchni kraju, a w 2050 r. – 33 proc. Obecnie jest to 29 proc. Senat rozpatrzy ustawę o lasach 20 kwietnia.

RIRM

drukuj