fot. TV Trwam News

Pomoc finansowa dla uczestników Czerwca‘56

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu przyjmowane są wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla kombatantów Czerwca‘56. Można je składać do końca kwietnia. Na wypłaty rząd przeznaczył pól miliona złotych.

Z pomocy finansowej skorzystać mogą uczestnicy wydarzeń poznańskiego Czerwca’56, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

– Rząd przeznaczył pół miliona złotych na pomoc dla czynnych uczestników poznańskiego Czerwca’56 – mówi Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Oprócz czynnych uczestników powstania o pomoc mogą ubiegać się także współmałżonkowie już nieżyjących uczestników, którzy w trakcie wydarzeń czerwcowych doznali uszczerbku na zdrowiu, bądź byli represjonowani przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa.

– Historia miasta Poznania to przede wszystkim historia poznańskiego Czerwca 56 roku. Pamięć o osobach uczestniczących w tych wydarzeniach musi być kultywowana i musi być przypominana – tłumaczy Mateusz Rozmiarek, radny PiS w Poznaniu.

Pomoc finansową dla bohaterów Powstania Poznańskiego zapoczątkował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze pieniądze zostały wypłacone w 2006 roku.

– Środowisko PiS zawsze z wielkim szacunkiem odnosiło się do tych osób, które oddawały swoje zdrowie, czasem życie w walce o wolną Polskę, również w tej historii najnowszej – podkreśla Szymon Szynkowski, vel Sęk, wiceminister spraw zagranicznych.

Aby otrzymać pomoc finansową trzeba złożyć wniosek.

– Wnioski można pobrać z naszej strony internetowej, ale także z punktu obsługi klienta w urzędzie wojewódzkim w Poznaniu. W delegaturach urzędu, czyli w Pile, Koninie, Lesznie oraz Kaliszu – wyjaśnia Tomasz Stube.

Wnioski rozpatruje komisja powołana przez wojewodę wielkopolskiego, Zbigniewa Hoffmanna. W jej skład wchodzą pracownicy urzędu, ale też przedstawiciele organizacji zrzeszających uczestników poznańskiego Czerwca’56. Wnioski przyjmowane będą do 30 kwietnia.

TV Trwam News/RIRM

drukuj