Polska rozszerza współpracę z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz i szef Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Peter Maurer podpisali w środę w Nowym Jorku memorandum o współpracy, które przewiduje m.in. zwiększenie pomocy finansowej Polski dla tej organizacji.

Po uroczystości mającej miejsce w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ doszło do rozmowy między sygnatariuszami dokumentu. Jak wyjaśnił PAP szef MSZ, spotkanie dotyczyło ustalenia ram współpracy.

Jacek Czaputowicz sprecyzował, że chodzi o pomoc rządu polskiego w pracach Międzynarodowego Czerwonego Krzyża (MKCK) zwłaszcza w dziedzinie ochrony ludności w konfliktach zbrojnych, popularyzowania prawa humanitarnego, jak też praw człowieka, co jest jednym z priorytetów polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa. Polska zobowiązała się do wparcia finansowego MKCK.

„W szczególności istotne są dla nas dwa obszary terytorialne. Po pierwsze, MKCK angażuje się w pomoc humanitarną dla ludności dotkniętej konfliktem zbrojnym na wschodzie Ukrainy. Po drugie, współpraca w zakresie pomocy humanitarnej w Syrii. Społeczność międzynarodowa czeka na rozwiązanie polityczne problemu, ale ważne jest, żeby wesprzeć tamtejszą ludność” – wskazał minister.

Jego zdaniem przeszkodą w silniejszym zaangażowaniu w Syrii jest fakt, że niektóre państwa zgłaszają zastrzeżenia. W ich opinii mogłoby to uwiarygadniać reżim syryjski.

Jak dodał szef resortu, rozmowa z Maurerem dotyczyła także członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa w kontekście planowanej przez MKCK w grudniu przyszłego roku konwencji poświęconej problematyce praw człowieka, prawa humanitarnego.

W sierpniu 2019 roku Polska ponownie obejmie prezydencje w RB ONZ. Według Czaputowicza w celu zorganizowania wydarzeń związanych z prawami człowieka, prawem humanitarnym, a także zagrożeniem ludzi narażonych na skutki konfliktów zbrojnych zintensyfikowane zostanie współdziałanie z innymi krajami oraz z MKCK.

Minister zapowiedział, że aby ciągle być aktywnym na polu praw człowieka, prawa humanitarnego, kiedy skończy się polskie członkostwo w RB, kraj będzie się starał wejść do Rady Praw Człowieka ONZ. Przy udziale Genewy planowane są działania służące podtrzymaniu tej problematyki oraz promocji prawa humanitarnego. W przyszłym roku Polska zamierza też zorganizować targi pomocy humanitarnej.

„Chodzi nam o to, by polskie firmy mogły uczestniczyć w dostawach materiałów medycznych i innych środków niezbędnych dla pomocy humanitarnej dla wsparcia innych państw. Mamy zainteresowanych tym producentów. MKCK wyraził zainteresowanie targami.(…) Miałoby to też pewien wymiar ekonomiczny i gospodarczy” – zauważył szef polskiego MSZ.

Odnosząc się do rosnącej aktywność Polski jako donatora na obszarach pomocy humanitarnej przypomniał m.in. o przychodzeniu w sukurs krajom afrykańskim, w tym Tanzanii i Rwandzie.

„Sztandarowa działalność obejmuje Kibeho w Rwandzie. Siostry zakonne z Lasek, gdzie jest ośrodek dla niewidomych, prowadzą w Kibeho szkołę. Jako minister odwiedziłem ją kilka miesięcy temu (…) dla wsparcia misjonarzy oraz sióstr prowadzących w państwach afrykańskich ważne misje. Działalność humanitarna czy rozwojowa poprawia wizerunek państwa zaangażowanego na rzecz wartości, jakim są prawa człowieka i ochrona życia” – uzasadniał minister.

Szef MKCK Peter Maurer nazwał podpisanie środowego memorandum kamieniem milowym. Uznał to za dobry fundament pod współpracę między jego organizacją a Polską. Wyraził jednocześnie przekonanie, że towarzyszyć będzie temu na wymiana różnorakich idei i opinii.

„Oczywiście mamy nadzieję, że bardziej zintensyfikuje to naszą pracę, przyniesie nam nowe pomysły, stanowiska na temat międzynarodowego prawa humanitarnego, a także nowe wyzwania i ostatecznie pozwoli wzmocnić pomoc Polski dla działalności MKCK” – powiedział PAP Peter Maurer.

PAP/RIRM

drukuj