XII MIĘDZYNARODOWY KONGRES Katolicy a tożsamość wspólnoty narodowej – szanse i zagrożenia