fot. Monika Bilska

[TYLKO U NAS] Prof. dr hab. A. Zybertowicz: Dzisiaj suwerenność to inteligentne nawigowanie między różnymi formami współzależności: rynkowej, kulturalnej, militarnej i politycznej

Jeśli mówimy o współczesnym rozumieniu wspólnoty narodowej, wspólnoty, która chce być suwerenna intelektualnie i politycznie, to musimy porzucić proste czy nawet prostackie i nieaktualne historycznie rozumienie suwerenności. Dzisiaj suwerenność to jest inteligentne nawigowanie między różnymi formami współzależności: rynkowej, kulturalnej, militarnej i politycznej – mówił w swoim wykładzie prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz, socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podczas XII Międzynarodowego Kongresu „Katolicy a tożsamość wspólnoty narodowej – szanse i zagrożenia” w WSKSiM.

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczął się XII Międzynarodowy Kongres „Katolicy a tożsamość wspólnoty narodowej – szanse i zagrożenia”. Pierwszym prelegentem kongresu był prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz, socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który wygłosił wykład na temat: „Współczesne rozumienie wspólnoty narodu”.

– Nie istnieje jedno obowiązujące ani jedno dominujące rozumienie wspólnoty narodu. Ponieważ jestem od wielu lat badaczem, mógłbym tutaj zrekonstruować, jak tę wspólnotę pojmują różni badacze: historycy, socjologowie, filozofowie społeczni, psychologowie społeczni itd. Ale mógłbym zastanowić się też, jak rozumienie narodu jest przedstawiane przez elity, które zajmują się komunikowaniem opinii publicznej wyobrażeń na temat świata. Wreszcie, mógłbym powiedzieć, że w końcu naród to jest to, co ludzie mają w sercach, czyli trzeba przyjrzeć się bliżej postawom, zachowaniom, myślom, wypowiedziom ludzi, także tych, którzy nie są wykwalifikowani do profesjonalnego komunikowania swoich odczuć – powiedział prof. Andrzej Zybertowicz.

Zdaniem prelegenta, od roku 2015 potrafiliśmy odwrócić proces elito-twórczy w Polsce. Do tamtej pory elity polityczne odwracały się od zwykłego człowieka, zasłaniając się stanowiskami i wybierając lojalność wobec siebie, a nie wobec społeczeństwa.

– Od 2015 roku, od majowego zwycięstwa Andrzeja Dudy uruchomił się proces rekonstytucji elit patriotycznych, dla których wizja Polski podmiotowej, suwerennej jest ważna. Zarazem nastąpił postęp cywilizacji naukowo-technicznej, przyspieszyła rewolucja cyfrowa, która wytwarza zjawisko zerwania ciągłości pokoleń. Młody człowiek zanurzony w smartfonie podlega bombardowaniu strumieniom impulsów, spośród których, jak wykazują analizy, te impulsy, które mówią o naszym dziedzictwie, o przeszłości są nieważne. Zanurzenie w bodźce cyfrowe oznacza zanurzenie we współczesność, kosztem pamięci o dokonaniach przeszłych pokoleń i kosztem myślenia o przyszłych pokoleniach – zauważył socjolog.

– Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to, co działo się w Polsce do roku 2015 i dzieje się w dalej w wielu krajach świata. Wytworzyła się warstwa elit międzynarodowych, związanych z Unią, z wieloma organizacjami międzynarodowymi (…). To, co dzisiaj nazywa się kryzysem demokracji liberalnej, bierze się stąd, że znaczna, dominująca część elit kierujących państwami nie tylko na naszym kontynencie, bardziej czuła lojalność między sobą niż lojalność wobec ludów, które formalnie te elity wyłaniały – dodał.

Dziś mamy do czynienia z innym pojmowaniem suwerenności, a co za tym idzie, inaczej rozumiemy pojęcie wspólnoty narodowej.

– Jeśli mówimy o współczesnym rozumieniu wspólnoty narodowej, wspólnoty, która chce być suwerenna intelektualnie i politycznie, to musimy porzucić proste czy nawet prostackie i nieaktualne historycznie rozumienie suwerenności. Dzisiaj suwerenność to jest inteligentne nawigowanie między różnymi formami współzależności: rynkowej, kulturalnej, militarnej i politycznej. W świecie wysokiej mobilności trzeba nauczyć się, że suwerenność bywa współdzielona, a suwerenność intelektualna polega na tym, żebyśmy w Warszawie decydowali z kim i na jakich zasadach będziemy ją współdzielili – stwierdził prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz.

 

radiomaryja.pl

drukuj