[TYLKO U NAS] Dr M. Kudumo: Kiedy mówimy o patriotyzmie w Namibii jest to rozumienie kontekstualne, więc zmienia się w zależności od okoliczności i określonego czasu

Kiedy mówimy o patriotyzmie w Namibii jest to rozumienie kontekstualne, więc zmienia się w zależności od okoliczności i określonego czasu. Dlatego nie możemy opisać patriotyzmu bez patrzenia na historię państwa – mówił dr Marius Kudumo z Namibii w swoim wykładzie na XII Międzynarodowym Kongresie „Katolicy a tożsamość wspólnoty narodowej – szanse i zagrożenia” w WSKSiM.

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbył się XII Międzynarodowy Kongres „Katolicy a tożsamość wspólnoty narodowej – szanse i zagrożenia”. Dr Marius Kudumo z Namibii był jednym z prelegentów i wygłosił wykład na temat: „Idea patriotyzmu w Afryce Południowej – przykład Namibii”.

– Doświadczenie Namibii w odniesieniu do patriotyzmu jest podobne do innych państw w południowej Afryce, takich jak Mozambik, RPA i Zimbabwe. Dlatego jest bardzo ważne, żeby zlokalizować każdą dyskusję dotyczącą tożsamości czy patriotyzmu w kontekście politycznym i społecznym. (…) Patriotyzm to poczucie miłości, oddania i poczucie przynależności do ojczyzny; to połączenie z innymi obywatelami, którzy dzielą ten sam sentyment. Patriotyzm łączy w sobie chęć obrony terytorium – powiedział dr Marius Kudumo.

Patriotyzm w Namibii podczas kolonialnego okresu koncentrował się głównie na tym, aby chronić obszary urodzajne.

– Patriotyzm podczas tego kolonialnego czasu koncentrował się na wspólnocie pewnych grup i pewnym podobieństwie kulturowym oraz na tym, żeby bronić wspólnego terytorium, a w szczególności, żeby chronić własne obszary urodzajne oraz źródła wody. (…) Część tych trudnych spraw, przed którymi stoi Namibia, takimi jak: brak terytorium czy brak odpowiedniego rozwoju jest konsekwencją kolonializmu – podkreślił naukowiec.   

W czasie rządów niemieckich Namibijczycy rozumieli patriotyzm jako obronę dostępu do wody. Wtedy też nastąpił kryzys relacji społecznych w kraju.

– Patriotyzmem podczas rządów niemieckich było bronienie dostępu do zasobów i terenów swojego państwa oraz dostępu do wody. Opór kolonialny nie był ograniczony jedynie do centralnych i południowych części Namibii; był również na północy Namibii, gdzie skierowany był przeciwko Portugalczykom. Namibia straciła teren na rzecz niemieckich osadników i nastąpiła również destrukcja społecznych relacji między Namibijczykami – mówił prelegent.

W czasie rządów południowoafrykańskich Namibijczycy walczyli o sprawiedliwość i niezależność.

– Podczas rządów południowoafrykańskich patriotyzm był walką za możliwością do samostanowienia sprawiedliwości i niezależności. To było odpowiedzialnością, żeby walczyć za te wartości, żeby skrócić obcą dominację i żeby przywrócić społeczną spójność – podkreślał naukowiec.

Pojęcie patriotyzmu w Namibii jest rozumiane w kontekście okoliczności historycznych tego państwa. Po osiągnięciu wolności dla Namibijczyków patriotyzmem jest lojalność wobec własnego kraju.

– Patriotyzm po osiągnięciu niezależności jest w takiej fazie, że oznacza lojalność do Namibii i ludzi Namibii. Znaczy to, że należy bronić terytorium Namibii, ale należy też walczyć o inne tereny Afryki Południowej. Kiedy mówimy o patriotyzmie w Namibii jest to rozumienie kontekstualne, więc zmienia się w zależności od okoliczności i określonego czasu. Dlatego nie możemy opisać patriotyzmu bez patrzenia na historię państwa – zauważył dr Marius Kudumo.

radiomaryja.pl

 

drukuj