fot. twitter.com

Św. Jan Paweł II patronem Europy?

Ruch „Europa Christi” będzie zabiegać o uznanie św. Jana Pawła II za patrona Europy.  Ruch zamierza również rozpocząć starania o to, aby św. Jan Paweł II został Doktorem Kościoła. Takie postulaty wypływają z obrad lubelskiej sesji III Międzynarodowego Kongresu Ruchu „Europa Christi”.


Ksiądz infułat Ireneusz Skubiś, moderator Ruchu, zaapelował o zbieranie podpisów pod tą inicjatywą. Podpisało ją już około 18 tys. osób. Do akcji przyłączyli się też Hiszpanie.

– Jeżeli by się włączył Episkopat i duchowieństwo, to tych podpisów powinno być kilka milionów. Jan Paweł II jest wspaniałym kandydatem na patrona Europy. To człowiek wielkiej kultury, ogromnego zamyślenia, ale także mistyk i wizjoner, dlatego on może pociągnąć za sobą Europę. Warto przypomnieć powtórzone ostatnio we Włocławku kazanie św. Jana Pawła II, bo to tak jakby mówił do nas dzisiaj – akcentował ks. infułat Ireneusz Skubiś.

Ruch podejmie starania o to, aby św. Jan Paweł II został Doktorem Kościoła.

Ks. infułat Ireneusz Skubiś poinformował, że już w najbliższy wtorek na UKSW w Warszawie ks. kard. Stanisław Dziwisz wygłosi wykład pt. „Jan Paweł II, patronem Europy i Doktorem Kościoła”. Tekst zostanie przetłumaczony na języki angielski, niemiecki i włoski.

RIRM/TV Trwam News

drukuj