fot. flickr.com

NFOŚiGW: Od października rusza nowy nabór „Energii Plus”; do rozdysponowania 1,3 mld zł

Pierwszego października ruszy kolejny nabór w programie „Energia Plus”, którego celem jest zmniejszanie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko – poinformował w piątek NFOŚiGW. Do rozdysponowania będzie 1,3 mld zł; głównie w pożyczkach.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyjaśnił, że na przedsiębiorców czekają dotacje z budżetem prawie 50 mln zł (przy uwzględnieniu technologii ORC – Organiczny Cykl Rankine’a) oraz pożyczki preferencyjne i na zasadach rynkowych, na które zarezerwowano ponad 1,2 mld zł.

Dodano, że minimalna wysokość kwoty pożyczki została zmniejszona z 1 mln zł do 0,5 mln zł. Przyjęto też niższe oprocentowanie (tj. WIBOR 3m + 50 pkt nie mniej niż 1,5 proc. zamiast 2 proc.). Wprowadzono również możliwość umorzenia dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć do 10 proc., lecz nie więcej niż 1 mln zł. W nowym naborze rozszerzono rodzaje przedsięwzięć o nowe źródła energii, w tym instalacje na paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór. Dodatkowo wnioskodawcy będą mieli możliwość składania wniosków tylko w formie elektronicznej, bez konieczności przesyłania wersji papierowej.

Fundusz wyjaśnił, że drugi nabór dedykowany jest dla projektów uwzględniających np. budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji produkcyjnych i urządzeń przemysłowych prowadzących do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania, czy też służącym poprawie jakości powietrza przez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW oraz projektom mającym na celu modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych.

NFOŚiGW poinformował, że przyjmowanie wniosków w pierwszym naborze zakończono 28 września br., ale wnioskodawcy, którzy złożą w nim wnioski – i jednocześnie: nie rozpoczęli jeszcze realizacji przedsięwzięcia, nie zostały zatwierdzone przez organy statutowe NFOŚiGW warunki dofinansowania na realizowane przedsięwzięcie oraz nie została zawarta umowa o dofinansowanie – mogą ubiegać się o przeniesienie swojego wniosku do drugiego naboru, z prawem do zmodyfikowania i dostosowania do warunków programu dla tego właśnie naboru, ale bez zmian zakresu rzeczowego projektu.

Celem programu „Energia Plus” jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, przez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Program oferuje wsparcie na inwestycje służące m.in. ograniczeniu szkodliwych emisji do atmosfery, zmniejszaniu zużycia surowców pierwotnych, poprawie efektywności energetycznej czy rozbudowie sieci ciepłowniczych.

PAP

drukuj