fot. PAP/Marcin Obara

E. Rafalska: Z programu „500 plus” korzysta blisko 4 mln dzieci

Nakłady na politykę rodzinną wzrosły do ponad 3 proc. PKB – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej przypomniała, że w 2011 r. było to nieco ponad 2 proc. PKB.

Na specjalnej konferencji minister Elżbieta Rafalska podsumowała dwa lata funkcjonowania swojego resortu.

Na wzrost środków kierowanych do polskich rodzin miał wpływ m.in. program „500 plus”. Jak wskazała szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, świadczenie spełniło główne założone cele, czyli przede wszystkim wzrosła liczba urodzeń, poprawiła się sytuacja polskich rodzin, zmniejszyło się ubóstwo wśród dzieci. W porównaniu do ubiegłego roku urodziło się więcej dzieci o blisko 19 tys.

– Z programu korzysta niemalże 4 mln dzieci – 2 mln 620 tys. polskich rodzin, z czego w oparciu o kryterium dochodowe ponad 1,5 mln dzieci, a więc znacząca część tych dzieci. Przypomnę też, że z programu korzystają dzieci przebywające w pieczy zastępczej czy przy podwyższonym kryterium dochodowym, również dzieci niepełnosprawne. Z tych środków 65 proc. adresowanych jest na polską wieś, tam jednak jest większa wielodzietność i sytuacja dochodowa rodzin jest trudniejsza – mówiła minister Elżbieta Rafalska.

Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła, że nie potwierdziły się zarzuty m.in. ze strony opozycji ws. dezaktywizacji zawodowej kobiet czy złego wykorzystywania środków z „500 plus”. Szefowa resortu wskazała, że dotychczasowe analizy funkcjonowania programu pokazują, że polskie rodziny mądrze korzystają ze wsparcia.

RIRM

drukuj