fot. pixabay.com

Polska chce zmian w Transeuropejskiej Sieci Transportowej

Komisja Europejska przychyla się do polskich postulatów w sprawie Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Sieć TEN-T jest instrumentem koordynacji inwestycji infrastrukturalnych w Unii Europejskiej. Obecnie trwa rewizja przepisów regulujących tę kwestię.

Do projektu rozporządzenia w sprawie Transeuropejskiej Sieci Transportowej zostały włączone m.in. polskie propozycje dotyczące programu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Wiceminister Marcin Horała zwrócił uwagę, że KE zaproponowała także rozszerzenie TEN-T na Ukrainę. Szczególnie ważne – jak dodał – jest dodanie do sieci połączenia Lublin-Lwów.

– Połączenie Lublin-Lwów pozwoliłoby najprostszą drogą połączyć porty czarnomorskie z portami Trójmiasta. Możemy sobie tylko wyobrazić, w o ile lepszej sytuacji bylibyśmy teraz wszyscy – zwłaszcza Ukraina – gdyby takie połączenie już fizycznie istniało. Niestety go nie ma, ale planujemy do przodu – powiedział Marcin Horała.

Zmiany w Transeuropejskiej Sieci Transportowej mają być wprowadzone do końca roku. Wpisanie na listę TEN-T otwiera drogę do dofinansowania projektów z unijnego budżetu.

RIRM

drukuj