PAP/Wojciech Olkuśnik

Polonijni liderzy: prezydent Duda jedynym kandydatem zdolnym sprostać globalnym wyzwaniom

Grupa polonijnych naukowców i liderów polonijnych z USA wystąpiła do elektoratu polskiego i polsko-amerykańskiego z przesłaniem o poparcie prezydenta Andrzeja Dudy w wyborach. Nazywają go jedynym kandydatem, który w okresie globalnych zagrożeń może sprostać trudnym wyzwaniom.

„W naszym przekonaniu jest jedynym kandydatem, w tym trudnym okresie globalnych zagrożeń, mogącym sprostać wielkim wyzwaniom. Gwarantuje dobrą współpracę z rządem, nieodzowną dla realizacji wielkich zadań, w obliczu których stoi Rzeczypospolita. Jego wybór może uspokoić rozgorączkowane, reprezentujące różne poglądy społeczeństwo” – ocenił inicjator akcji, działacz polonijny z Chicago prof. Marek Rudnicki.

Profesor Marek Rudnicki to prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago, działacz wielu amerykańskich i polskich towarzystw medycznych, były wykładowca i profesor na Wydziale Medycznym University of Illinois at Chicago (UIC). Profesor Rudnicki znany jest w polsko-amerykańskim środowisku medycznym dzięki założeniu Amber Coalition (Bursztynowa Koalicja), organizacji społecznej, która powstała w ramach Polsko-Amerykańskiego Programu Walki z Rakiem Piersi.

„Polonia wspierała kraj przez wiele lat. Przesyłano środki finansowe, gdy była taka potrzeba, wspierano opozycję dla zrzucenia jarzma komunizmu. Walczyliśmy o przyjęcie Polski do NATO. Nadal chcemy i będziemy robić wszystko co możliwe dla godnego wizerunku Polski i Polaków wszędzie tam, gdzie będzie wymagała tego prawda, polska racja stanu i dobro naszych rodaków” – głosi tekst przesłania.

Marek Rudnicki powiadomił, że jest to zbiorowe przedsięwzięcie osób reprezentujących różne środowiska, w tym naukowców i liderów społeczności polonijnej. Wspierając kandydaturę prezydenta Andrzeja Dudy na drugą kadencję, dodał, widzą w nim zdecydowanie lepszą alternatywę dla Polski i Polaków, przywódcę który będzie najlepiej realizował oczekiwania większości.

„Dzięki polityce prezydenta Dudy staliśmy się mocnym partnerem USA w Europie, wiarygodnym członkiem NATO. Polska jest uznanym liderem państw środkowej Europy w ramach Trójmorza i Grupy Wyszehradzkiej. Jest liderem dążącym do niezależności energetycznej i wzmocnienia siły militarnej efektywnie wynegocjowanej w czasie sprawowanej przez niego prezydentury – twierdzi Marek Rudnicki, który był kandydatem Polonii na senatora RP.

W nawiązaniu do umowy podpisanej w trakcie prezydentury Dudy z ośrodkami naukowymi i medycznymi w USA prof. Rudnicki wskazał na korzyści płynące z wymiany naukowej i specjalistycznej. Polskim pacjentom pozwala to na dostęp do najnowocześniejszych terapii.

„Niezwykle szerokim i pozytywnym echem w USA odbił się zaproponowany przez prezydenta Dudę przyjazd Polskiej Misji Wojskowej, jedynej grupy spoza USA, która przybyła tutaj, by podzielić się doświadczeniami w walce z wirusem. Umożliwiło to jej jednocześnie pogłębić wiedzę z pożytkiem dla zakażonych Covid-19 Polaków” – akcentował profesor Marek Rudnicki.

Autorzy przesłania przekonują, że ich troską jest budowanie wspólnoty umiejącej przezwyciężać dzielące różnice. Swe nadzieję opierają na tradycyjnym duchu patriotyzmu i zdolności Polaków do konsolidacji w trudnych momentach historii.

„Stąd, w obliczu osiągnięć ostatnich lat, przywrócenia Polsce jej podmiotowości i decyzji otwierających możliwości dalszego godnego rozwoju, występujemy z przesłaniem do wszystkich Rodaków – popatrzmy uważnie na postępy w ostatnich latach, popatrzmy w przyszłość i zastanówmy się, dlaczego winniśmy opowiedzieć się za prezydenturą Pana Andrzeja Dudy” – stwierdza deklaracja.

Jej autorzy zwracają uwagę, że właśnie podczas kadencji prezydenta Dudy zakończyła się sukcesem wieloletnia batalia, umożliwiająca podróże do Stanów Zjednoczonych tysiącom Polaków bez uciążliwej konieczności ubiegania się o wizy.

„Rok 2020 jest cezurą naszej rzeczywistości historycznej i politycznej. Covid-19, problemy społeczne obecne w Polsce, Ameryce i innych krajach wskazują, że wchodzimy w nowy etap, który będzie wymagał wielu decyzji. Można jednak spodziewać się, że polityka ostatnich lat, oparta o tradycyjne polskie korzenie kulturowe będzie kontynuowana zgodnie z nadziejami Narodu dla stawienia czoła wyzwaniom XXI wieku. (…) Panie Prezydencie, razem damy radę!” – przekonują autorzy dokumentu.

I zwracają się o poparcie kandydatury prezydenta Andrzeja Dudy do rodaków mieszkających zarówno w Polsce jak i za granicą, do osób utożsamiających się z polskimi korzeniami kulturowymi.

Profesor Marek Rudnicki wyliczył, że pośród sygnatariuszy przesłania są szefowie niektórych największych organizacji polonijnych, ludzie reprezentujący różne nurty polityczne i społeczne oraz kręgi biznesowe. Mieszkają i pracują w różnych stanach i reprezentują różne generacje Polonii amerykańskiej. Pod dokumentem podpisali się m.in. profesor Marek Rudnicki, profesor Waldemar Priebe (University of Texas MD Anderson Cancer Center w Houston), profesor Jim Mazurkiewicz (dyrektor Programu TALL, Texas A&M University) oraz Józef Cikowski – prezes Związku Podhalan Ameryki Północnej i Jan Kopeć – prezes Związku Klubów Polskich, a także wybitny rzeźbiarz i profesor Andrzej Pityński (syn pary partyzantów antykomunistycznych, Kawaler Orderu Orła Białego, autor wielu patriotycznych pomników, w tym Pomnika Katyńskiego w New Jersey).

PAP

drukuj