fot. wikipedia

Płock obchodzi 780. rocznicę lokacji – główne uroczystości w czerwcu

Płock obchodzi 780. rocznicę nadania praw miejskich. Główne uroczystości odbędą się 4 czerwca. Wtedy w Muzeum Diecezjalnym zaprezentowany zostanie akt lokacyjny miasta z 1237 r. Historii tego dokumentu poświęcona będzie konferencja naukowa.

Przywilej lokacyjny Płocka, spisany po łacinie na pergaminie i liczący 30 wierszy, który przechowywany jest w płockim Archiwum Diecezjalnym, rozpoczyna się od słów: „W imię Pana. Amen. Wszystko, co dzieje się w czasie, razem z czasem ginie, jeżeli nie zostanie przez dowód piśmienny uwiecznione /…/”. Dokument kończy się zapisem daty: 1237 r.

Patronat honorowy nad obchodami 780. rocznicy lokacji Płocka objęli: ksiądz biskup płocki Piotr Libera, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i prezydent miasta Andrzej Nowakowski.

W ramach zaplanowanych na 4 czerwca jubileuszowych uroczystości ksiądz biskup Libera odprawi uroczystą Mszę św. w płockiej katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, która jest jedną z pięciu najstarszych bazylik w kraju i największą nekropolią Piastów – spoczywają tam m.in. średniowieczni władcy Polski: Władysław I Herman (1043-1102) i jego syn Bolesław III Krzywousty (1086-1138). W czasach ich panowania Płock był stolicą państwa.

Organizatorami obchodów, oprócz Urzędu Miasta Płocka i diecezji płockiej, są także tamtejsze Wyższe Seminarium Duchowne oraz Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy i Stowarzyszenie „Ratujmy Ratowo”. W dawnym opactwie benedyktyńskim odbędzie się konferencja naukowa poświęcona historii Płocka i dokumentu lokacyjnego miasta, a na zakończenie koncert muzyczny z udziałem Alicji Węgorzewskiej i Warszawskiej Opery Kameralnej.

„Płock otrzymał prawa miejskie na podstawie aktu lokacyjnego wydanego w 1237 r. przez biskupa płockiego Piotra I. Tegoroczne obchody 780. rocznicy lokacji miasta będą przypomnieniem chrześcijańskich korzeni oraz piastowskiej potęgi jednej z historycznych stolic Polski” – podkreśliła Ewa Kozłowska-Głębowicz, prezes Stowarzyszenia „Ratujmy Ratowo”, informując o jubileuszowych obchodach.

Udokumentowane początki grodu w Płocku sięgają X wieku. W 1075 r. utworzono tam stolicę biskupstwa, które jest jednym z najstarszych w Polsce. Miasto to było też jednym z pierwszych, które otrzymało przywilej lokacyjny, znacznie wcześniej niż np. Kraków (1257 r.). Akt nadany z inicjatywy księcia Konrada I Mazowieckiego (1187-1247) zachował się w dokumencie biskupa płockiego Piotra, który sprawował ten urząd w latach 1232-39.

Jest to przypuszczalnie jedyny z zachowanych w Polsce dokumentów lokacyjnych miasta na prawie polskim z pierwszej połowy XIII wieku.

PAP/RIRM

drukuj