fot. flickr.com

PLL LOT redukuje zatrudnienie

Polskie Linie Lotnicze LOT podpisały porozumienie ze wszystkimi związkami zawodowymi w sprawie redukcji zatrudnienia. W pierwszym półroczu br. przewoźnik dostosuje zatrudnienie do post-covidowej rzeczywistości.

Jak poinformowała spółka, z firmą rozstanie się nie więcej niż 300 pracowników.  Blisko połowa odejdzie w pierwszych dwóch kwartałach tego roku.

Krzysztof Moczulski, rzecznik LOT-u, wskazał, że działania wymusiły – zatwierdzone przez Komisję Europejską i uwarunkowane unijnymi przepisami – zasady pomocy publicznej.

– W ramach których spółka musi osiągnąć efektywność ekonomiczną, co w obecnej sytuacji wiąże się z optymalizacją działalności. Relatywnie niewielkie ograniczenie zespołu jest możliwe dzięki oszczędnościom uczynionym przez LOT w innych obszarach, przede wszystkim w kosztach leasingu samolotów. Rok 2020 był najgorszym w historii światowego lotnictwa. Branża będzie odczuwać skutki pandemii przez wiele lat, a poziom ruchu lotniczego z 2019 roku nie powróci wcześniej niż za 4 lata. W tym roku liczba przewiezionych pasażerów będzie o 38 proc. niższa od tej z 2019 roku. Przekłada się to wprost na kondycję finansową branży. Szacuje się, że globalne straty netto za rok 2020 wyniosą 118 miliardów dolarów – powiedział Krzysztof Moczulski.

Spółka przekazała, że LOT tworzy obecnie około 8 tys. miejsc pracy bezpośrednio oraz w związanych z nim spółkach serwisowo-obsługowych.

RIRM

drukuj