fot. pixabay.com

Rząd przeznaczy spore środki na pomoc psychiatryczną dla dzieci i młodzieży

Rząd przeznaczy 220 mln zł na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży. Premier Mateusz Morawiecki poinformował na konferencji, że na poprawę infrastruktury trafi 120 mln zł.

W ramach programu zostanie uruchomiona bezpłatna, całodobowa infolinia oraz projekt profilaktyki uzależnień cyfrowych.

https://twitter.com/PremierRP/status/1351878577160122370

Ma zwiększyć się również dostępność świadczeń. Z początkiem roku NFZ całkowicie zniósł limity z zakresu psychiatrii dla dzieci i młodzieży.

– To wszystko oznacza inwestycje wysokości powyżej 220 milionów złotych. W najbliższym czasie zrealizujemy różne inwestycje we wszystkich ośrodkach poprzez świadczenia, szkolenia, dostępność specjalistów. Wszystko po to, żeby dla dzieci i młodzieży ewentualna terapia była jak najlepiej dostępna – powiedział premier.

Szef rządu zapewnił, że od kilku lat rząd konsekwentnie rozwija i inwestuje w psychiatrę dziecięcą. W ubiegłym roku nakłady na tę formę opieki wzrosły z ok. 250 mln zł do powyżej 400 mln zł. Zwiększono też łączną liczbę placówek udzielających świadczeń dzieciom i rodzicom z 365 do 562.

– W kwietniu 2020 roku rozpoczęło działalność 138 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. W planach finansowania oddziałów wojewódzkich NFZ zabezpieczone są środki na 349 miejsc udzielania świadczeń z pierwszego poziomu sieci psychiatrii dziecięcej. To niemal jeden ośrodek na powiat – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił również rolę trzeciego sektora w psychiatrii dziecięcej. Dziękował organizacjom pozarządowym, fundacjom za zaangażowanie w pomoc dzieciom i młodzieży.

RIRM

drukuj