PiS przygotowuje się do wyborów samorządowych – wojewódzkie zespoły przygotowały raporty otwarcia

W ramach przygotowań PiS do przyszłorocznych wyborów samorządowych wewnątrzpartyjne wojewódzkie zespoły przygotowały raporty otwarcia, które – jak dowiedziała się PAP w kierownictwie PiS – otrzymał już prezes partii Jarosław Kaczyński.

Wojewódzkie Zespoły Samorządowe zostały powołane na początku marca; każdym z nich kieruje poseł PiS zasiadający w Sejmie pierwszą kadencję. Ponadto PiS powołało 41 koordynatorów okręgowych.

Przewodniczący zespołu w województwie dolnośląskim poseł Przemysław Czarnecki powiedział PAP, że zarówno funkcja szefów Wojewódzkich Zespołów Samorządowych, jak i sam raport otwarcia to coś nowego w funkcjonowaniu partii.

„Raport otwarcia skupia się na pogłębionej analizie wyborczej, na tym, co działo się w ostatnich latach przede wszystkim odnośnie wyborów i kampanii samorządowych, tego jak wygląda sytuacja w samorządach, oraz tego na ile nasi samorządowcy są aktywni w regionie i na ile angażują się w aktywność partyjną” – podkreślił poseł Przemysław Czarnecki

Dodał, że sam raport jest pewnego rodzaju formą motywacji partyjnych struktur terenowych i okręgowych oraz młodych polityków zaangażowanych w prace Wojewódzkich Zespołów Samorządowych.

„Raport otwarcia to bardziej dane czysto statystyczne, które w przyszłości umożliwią weryfikację prac naszego zespołu” – zaznaczył poseł PiS.

Z kolei koordynator okręgu poznańskiego poseł Szymon Szynkowski vel Sęk w rozmowie z PAP zaznaczył, że to, co przygotował „to jest taka skrócona analiza dotycząca aktywności struktur PiS, radnych, w mieście, w powiecie”.

„Raport dotyczy także tego, jakie kwestie istotne są do nadrobienia, a jakie sprawy są naszymi sukcesami – naszymi w sensie całej drużyny poznańskiej drużyny PiS przez ostatnie miesiące” – powiedział poseł PiS.

Dodał, że swój raport przekazał koordynatorowi województwa wielkopolskiego posłowi Tomaszowi Ławniczakowi, który – jak każdy koordynator wojewódzki – przygotował raport zbiorczy na podstawie składowych z okręgów.

Do kompetencji Wojewódzkiego Zespołu Samorządowego należy m.in. stworzenie wojewódzkiego programu PiS (do 30 listopada 2017 r.), zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na radnych oraz opiniowanie kandydatów w wyborach do sejmików województw i ustalanie kandydatów na prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz do rad powiatów, miast i gmin z danego terenu.

W skład Wojewódzkich Zespołów Samorządowych wchodzą, oprócz przewodniczącego, koordynatorzy okręgowi oraz przewodniczący zarządów powiatowych PiS lub komitetów powiatowych z terenu województwa. Obszar działania koordynatorów okręgowych pokrywa się z okręgami do Sejmu RP.

Wybory samorządowe mają się odbyć jesienią 2018 roku.

PAP/RIRM

drukuj