fot. flickr.com

Pierwsi studenci WSKiP w szeregach służby kandydackiej Służby Więziennej

W poniedziałek pierwsi studenci nowo powstałej Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki zostali przyjęci do służby kandydackiej Służby Więziennej. W Kaliszu w uroczystości przyjęcia do służby i ślubowania oprócz studentów i ich rodzin uczestniczyli też przedstawiciele władz.

Uroczystości ślubowania i przyjęcia do Służby Więziennej kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka odbyły się w Kaliszu, a przyglądali im się parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i wymiaru sprawiedliwości oraz służb mundurowych i instytucji naukowych. Resort sprawiedliwości, który nadzoruje służbę, reprezentował m.in. podsekretarz stanu Marcin Romanowski.

Słowa, jakie Romanowski skierował do uczestników wydarzenia, zacytowano w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości przekazanym PAP.

„Uczelnia, powołana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jest wielkim przełomem, kamieniem milowym w kształceniu kadry więziennictwa. Po raz pierwszy w swej stuletniej historii polskie więziennictwo ma swoją szkołę wyższą” – powiedział wiceminister.

Na uroczystości – jak podało Ministerstwo Sprawiedliwości – „wielką odpowiedzialność związaną z wypełnianiem zadań Służby Więziennej podkreślał również rektor-komendant WSKiP – ppłk dr Marcin Strzelec”. Funkcję prorektora powierzono mjr. dr. Leszkowi Kołtunowi.

Nowi studenci zostali przyjęci do służby kandydackiej. Jak wyjaśnia resort, to pierwsza tego typu forma przyjęcia do SW. Celem jej wprowadzenia jest przygotowanie personelu więziennego do realizacji zadań ustawowych SW. Według Ministerstwa Sprawiedliwości nowy model kształcenia przyczyni się do ugruntowania wizerunku formacji jako nowoczesnej i prężnej. W ramach służby kandydackiej studenci będą wypełniali zlecone im obowiązki także w zakładach karnych lub aresztach śledczych.

„Słowa roty ślubowania stanowiły zwieńczenie kilku etapów rekrutacji, które musieli przejść kandydaci, aby wstąpić w szeregi służby kandydackiej w Służbie Więziennej. Odbywali rozmowy kwalifikacyjne, zdawali testy psychologiczne i sprawnościowe. Każdy wykazał się nieposzlakowaną opinią oraz doskonałym zdrowiem” – podkreśliło w komunikacie ministerstwo.

Zajęcia dydaktyczne będą się odbywały w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Według resortu poniedziałkowa uroczystość zapisuje się „na kartach historii Służby Więziennej, szkolnictwa wyższego oraz miasta Kalisza, którego tradycje szkoleniowe związane z tak rozpoznawalnym na mapie penitencjarnej miejscem, będą kontynuowane i rozwijane”.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest publiczną uczelnią służb państwowych i została utworzona 31 sierpnia 2018 roku na mocy rozporządzenia ministra sprawiedliwości.

PAP/RIRM

drukuj