PGE obejmie kontrolę nad EDF Polska

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dziś zgodę na przejęcie przez Polską Grupę Energetyczną kontroli nad EDF Polska. Wcześniej UOKiK zgłaszał zarzuty, ale ostatecznie transakcja może dojść do skutku pod warunkiem sprzedaży na giełdzie większości energii produkowanej przez przejmowaną spółkę.

W taki sposób koncentracja nie spowoduje zagrożenia dla konkurencji na rynku.

Na konferencji prasowej Henryk Baranowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej podkreślił, że jest to ważny moment dla PGE oraz klientów odbierających energię.

– Przejmujemy aktywa o wartości 4,5 mld zł. Jest to konsekwentna realizacja planów strategicznych grupy. Jak obiecaliśmy, po przejęciu aktywów EDF-u ogłosimy strategię dla naszej nowej linii biznesowej związanej z kogenerację i ciepłem. Został nam jeszcze jeden etap – decyzja prezesa Agencji Nieruchomości rolnej. Mam nadzieję, że ta decyzja zapadnie wkrótce i zakończymy proces przejmowania – zaznaczył Henryk Baranowski.

Wniosek o zgodę na przejęcie przez PGE kontroli nad EDF Polska wpłynął do UOKiK w czerwcu 2017 r. Uczestnicy transakcji zajmują się m.in. produkcją, sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej.

Jak zapowiadał w ostatnich dniach wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, przejęcie aktywów EDF przez PGE powinno nastąpić przed końcem listopada bieżącego roku.

RIRM

drukuj