Wpisy

Dobre wyniki finansowe PGE

Zysk netto Grupy Kapitałowej PGE w III kwartale wyniósł 545 mln zł. To oznacza, że był wyższy rok do roku o 110 proc. Przyszły rok będzie wyzwaniem dla energetyki konwencjonalnej i ciepłownictwa w związku z presją rosnących cen uprawnień do emisji CO2 – ocenił Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

„Solidarność” kopalni Turów: Decyzja TSUE jest podważeniem sensu funkcjonowania Polski w UE

Decyzja TSUE, nakładająca na Polskę kary finansowe za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, jest podważeniem sensu funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej – ocenia „Solidarność” KWB Turów. Związkowcy zapowiadają „drastyczne akcje protestacyjne, w tym o zasięgu międzynarodowym”.

PGE: W Bogatyni o przyszłości regionów górniczych – trójstronna debata we współpracy z samorządami

Dziś w Bogatyni odbędzie się debata „Wspólna przyszłość regionów górniczych położonych w trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko”, organizowana z inicjatywy PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Jej uczestnicy będą rozmawiać o wspólnych wyzwaniach, jakie czekają samorządy i lokalne społeczności tych regionów w obliczu transformacji energetycznej.