fot. flickr.com

PE za promocją aborcji, in vitro i gender

Parlament Europejski przegłosował raport niemieckiej europoseł, który promuje tzw. aborcję, in vitro i gender. Sprawa dotyczy „Strategii na rzecz równości płci w Unii Europejskiej po 2015 roku”. Za przyjęciem dokumentu głosowało 341 deputowanych, 281 było przeciw, 81 wstrzymało się od głosu.

Pod pozorem walki z dyskryminacją kobiet raport wzywa kraje UE, by tzw. aborcja, czyli zabijanie nienarodzonych dzieci była uznana za prawo człowieka i dostępna „na życzenie”. W raporcie znajdują się też m.in. odwołania do narzucania na wszystkich etapach edukacji perspektywy ideologii gender.

Europoseł Jadwiga Wiśniewska podkreśla, że  zapisy zawarte w raporcie ingerują w kompetencje państw członkowskich i są niezgodne z przepisami krajowymi.

Ingerowanie w edukację, wprowadzenie perspektywy genderowej na każdym szczeblu edukacji i pokazywanie, że źródłem przemocy są tzw. stereotypowe role, a uważa się za nie – rolę kobiety jako żony i matki, mężczyzny jako ojca. Takim działaniom mówię stanowcze nie. To państwa członkowskie powinny decydować o systemie edukacji, o polityce rodzinnej i polityce prorodzinnej – mówi europoseł Jadwiga Wiśniewska.

Przed konsekwencjami, jakie niesie za sobą przyjęcie raportu ostrzegał także Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Raport ma charakter nie legislacyjny. Jednak zazwyczaj to, co na początku jest przyjmowane w formie rezolucji i zaleceń wkrótce staje się obowiązujące.

RIRM

drukuj