fot. M. Borawski/Nasz Dziennik

PE przeciwko nowym licencjom na wydobywanie gazu łupkowego w UE

Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów przyjął sprawozdanie belgijskiego posła Marka Demesmaekera w sprawie śródokresowego przeglądu unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej.

Eurodeputowani poparli w nim paragraf 88 dotyczący zakazu wydawania nowych licencji na szczelinowanie hydrauliczne.

W dokumencie odnoszącym się m.in. do ingerencji i wpływu człowieka na środowisko naturalne, Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie,

aby „kierując się zasadą ostrożności i zasadą działania zapobiegawczego oraz biorąc pod uwagę zagrożenia i negatywne skutki dla klimatu, środowiska i różnorodności biologicznej związane z wydobyciem węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych metodą szczelinowania hydraulicznego oraz luki w unijnym systemie regulacji działań związanych z gazem łupkowym, nie wydawały zezwoleń na żadne nowe operacje szczelinowania hydraulicznego w UE” – czytamy w przegłosowanym paragrafie.

Podczas głosowania nad sprawozdaniem posłowie pochylili się też nad kwestią negocjacji UE ze Stanami Zjednoczonymi, co do umowy handlowej TTIP. Nie poparto poprawki zgłoszonej w imieniu grupy Europa Narodów i Wolności, w której przedstawiciele tej frakcji chcieli, aby Komisja Europejska wstrzymała wszelkie negocjacje w sprawie umów o wolnym handlu, a w szczególności TTIP.

Dawid Nahajowski, Strasburg/RIRM

drukuj