fot. PAP/Jacek Bednarczyk

Patria Nostra apeluje o wsparcie petycji do KE ws. niewykonania przez Niemcy wyroku dot. użycia kłamliwego sformułowania „polskie obozy śmierci”

Stowarzyszenie Patria Nostra apeluje o wsparcie petycji złożonej do Komisji Europejskiej w sprawie niewykonania przez Niemcy prawa Unii Europejskiej. Chodzi o wyrok polskiego sądu nakazujący niemieckiej telewizji ZDF opublikowanie przeprosin dla Karola Tendery – byłego więźnia Auschwitz – za użycie kłamliwego sformułowania „polskie obozy śmierci”.

Stowarzyszenie Patria Nostra w grudniu 2019 r. zwróciło się do wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Very Jourovej z petycją o podjęcie działań, w związku z odmową uznania przez niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości wykonalności polskiego wyroku – uznającego naruszenie dóbr osobistych Karola Tendery przez niemiecką stację telewizyjną.

W odpowiedzi, szefowa biura gabinetu politycznego Salle Sastamoinen stwierdziła, że Komisja Europejska „nie ma kompetencji w zakresie określania granic, w jakich sądy państw członkowskich mogą odwoływać się do pojęcia porządku publicznego w celu odmowy uznania orzeczenia wydanego przez sąd innego państwa członkowskiego”.

„Powściągliwość Pani Very Jourovej w wyznaczaniu zakresu uprawnień Komisji Europejskiej może dziwić ze względu na misję, którą wyznaczyła ona organowi wykonawczemu UE. W wywiadzie dla <<Der Spiegel>> powiedziała, że <<Komisja jest i pozostaje na straży traktatów. Naszą misją jest zadbać o to, żeby członkowie przestrzegali prawa i porządku>> Natomiast wiceszefowa Komisji Europejskiej nie dostrzega zagrożenia dla prawa i porządku UE, które niesie ze sobą odmowa wykonania wyroku polskiego sądu przez sąd niemiecki” – czytamy w stanowisku stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Patria Nostra oraz Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych zdecydowały się odpowiedzieć Komisji Europejskiej i skierowały wezwanie do wszczęcia postępowanie w przedmiocie niewykonywania przez Niemcy przepisów UE, o których mowa w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

„Wzajemne uznawanie wykonalności wyroków jest jedną z fundamentalnych wartości, na których zbudowany jest porządek prawny Unii Europejskiej. Istnieje ryzyko, że nieuznanie wyroku polskiego sądu w przedmiotowej sprawie może stworzyć niebezpieczny precedens nieuznawania wyroków przez inne państwa członkowskie. Z tego względu, postanowienie niemieckiego trybunału może być źródłem obaw obywateli państw członkowskich, że korzystanie z uprawnień wynikających z prawa UE – dotyczących możliwości pozywania niemieckich podmiotów poza Niemcami – nie będą faktycznie realizowane. Budowanie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w sytuacji, gdy państwa członkowskie nie będą respektować zasady wzajemnego zaufania, będzie znacznie utrudnione czy wręcz niemożliwe” –  podkreślono.

Stowarzyszenie Patria Nostra apeluje zatem o wsparcie petycji złożonej do Komisji Europejskiej. Każdy może to uczynić składając indywidualną skargę w tej sprawie.

„Składając skargę na postępowanie państwa niemieckiego dasz wyraźny sygnał Komisji Europejskiej, że doszło do istotnego naruszenia prawa UE, które może mieć bardzo negatywne skutki dla całej Wspólnoty. Twoje wsparcie zwiększy szanse na wszczęcie postępowania przeciwko Niemcom i wykonanie polskiego wyroku nakazującego opublikowanie przeprosin dla Pana Karola Tendery” – wskazano w apelu.

Skargę można złożyć wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie stowarzyszenia [tutaj].

Skargę można też wysłać pocztą tradycyjną na adres:

European Commission Secretary-General

B-1049 Bruksela BELGIA

 

Stowarzyszenie Patria Nostra/radiomaryja.pl

drukuj