Partyjne narzędzie kontroli?

Rząd chce, by powstała ogólnopolska baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w instytucjach publicznych. Do urzędów pracy miałyby trafiać oferty pracy z uwzględnieniem wysokości proponowanego wynagrodzenia brutto.

Zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która obecnie przejdzie przez uzgodnienia międzyresortowe.

Poseł Maciej Małecki, z sejmowej komisji administracji i cyfryzacji, zwraca uwagę że taka baza o wolnych miejscach pracy może stać się partyjnym narzędziem  kontroli.

Poseł dodaje równocześnie, że przy dzisiejszej skali bezrobocia w Polsce, obywatele poszukują po prostu pracy, nie mają możliwości przerzucania w ofertach.

 – Kolejną obietnicę rządu dotyczącą, jak rozumiem, przejrzystości w zatrudnianiu traktuję w najlepszym przypadku, jako obietnicę bez pokrycia. Z drugiej strony może być tak, że pozwoli to koalicji PO-PSL na dokładne sprawdzanie, które miejsca i w jakich instytucjach są jeszcze wolne i które mogą zasiedlić członkowie PO i PSL. Takich obietnic dotyczących redukcji administracji centralnej, przejrzystego zatrudniania słyszeliśmy już wieleakcentuje pos. Maciej Małecki.

Rząd tworzy pozory transparentności naboru na wolne miejsca pracy w instytucjach publicznych. Problemem nie jest sam dostęp do informacji o ofertach pracy ale, sam sposób przebiegu zatrudniania na dane stanowisko.

– Tak naprawdę obowiązujące przepisy wymagają ogłoszeń o wolnych miejscach pracy. Te ogłoszenia są podawane do wiadomości publicznej. Osoby zainteresowane, poszukujące pracy potrafią te informacje odszukać. Tylko pytanie, co dalej? Na ogół jest tak, co jest bardzo powszechną i niedobrą praktyką, że zgłasza się wiele osób o wysokich kwalifikacjach, spełniających wszystkie wymagania, a później wybiera się króla, który miał zostać królem. Krótko mówiąc wybiera się swojego. Tego, który jest protegowany, który ma znajomości, jakieś dojścia i konkursy są bardzo często ustawiane pod kogoś, kto z góry ma być zatrudnionypowiedział pos. Jarosław Zieliński

 

Wypowiedź posła Macieja Małeckiego:

Audio MP3
Pobierz

 

Wypowiedź posła Jarosława Zielińskiego:

Audio MP3
Pobierz

RIRM

drukuj