Bezrobocie wśród młodych bije rekordy

Jak wynika z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy – w bieżącym roku na świecie będzie ok. 73 mln młodych bezrobotnych, a to oznacza wzrost o 3,5 mln od 2007 roku.

Warto zauważyć, że istnieje także szara strefa, która nie została ujęta w statystykach.

Podstawową przyczyną jest globalizacja, która spowodowała, że świat podzielił się na dwa obszary: sferę realną, gdzie powstają dobra, które zaspakajają potrzeby oraz sferę finansową, która żyje własnym życiem i obciąża pieniądze od zasilania sfery realnej – wskazuje prof. Grażyna Ancyparowicz, socjolog. I dodaje, że drugim czynnik, który powoduje wzrost bezrobocia jest postęp techniczny. Wpływ na sytuację mają także czynniki powiązane z całą liberalną doktryną.

 – Bezrobocie wśród młodych jest konsekwencją tego, że brakuje miejsca pracy dla wszystkich. Jednak, ci młodzi ludzie w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych na świecie to około 1/3 (ok. 40 proc.). To samo zjawisko mamy również w Polsce. Tutaj zadziałały dodatkowe czynniki, które są bezpośrednio powiązane z neoliberalną doktryną, która obowiązuje w Polsce. Podobnie, jak w latach 50’ obowiązywała jako jedynie słuszna doktryna stalinowskich uczonych, którzy podszywali się pod marksizm. Radośnie od początku transformacji ustrojowej do dnia dzisiejszego likwidowali łącznie ok. 6 mln miejsc pracy – zwracała uwagę prof. Grażyna Ancyparowicz.

Zastanawia jednak fakt dlaczego w Polsce wyprzedano majątek narodowy uzyskując dochód z tego tytułu 100 mld zł, a 67 mld tych pieniędzy przekazano do OFE – dodaje Grażyna Ancyparowicz.

 – Gospodarka, której zniszczono przemysł tak, że dawniej dawał 45 proc. naszego PKB, a teraz jest zaledwie 22 proc.; zniszczono budownictwo, rolnictwo. Wyprzedano majątek narodowy, uzyskując w latach 2000-12 dochód z tego tytułu na poziomie 100 miliardów złotych; 67 miliardów złotych z tych pieniędzy przekazano do otwartych funduszy emerytalnych. A w kraju pokazuje się jak rzekomo korzystnie wyróżniamy się na tle Europy – zaznaczyła prof. Grażyna Acyparowicz.

RIRM

drukuj