Papież w Kongresie USA apeluje o rozwiązanie kryzysów na świecie

Ojciec Święty Franciszek wygłosił przemówienie w Kongresie USA. Apelował w nim o rozwiązanie kryzysów na świecie z odwagą i inteligencją, w duchu braterstwa, solidarności i sprawiedliwości.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że nasz świat coraz bardziej staje się miejscem gwałtownego konfliktu, nienawiści brutalnych okrucieństw.

Papież wskazał, że potrzebna jest „delikatna równowaga”, by zwalczyć przemoc dokonywaną w imię religii, ideologii czy systemu ekonomicznego, gdyż trzeba stać jednocześnie na straży wolności religijnej, intelektualnej oraz swobód indywidualnych.

Ojciec Święty zaznaczył, że odpowiedzią na przemoc musi być nadzieja i uzdrawianie, pokój i sprawiedliwość.

Nasza reakcja musi być natomiast reakcją nadziei i uzdrowienia, pokoju i sprawiedliwości. Wymaga się od nas odwagi i inteligencji, aby rozwiązać wiele dzisiejszych kryzysów geopolitycznych i ekonomicznych. Nawet w krajach rozwiniętych, zbyt widoczne są skutki niesprawiedliwych struktur i działań. Nasze wysiłki powinny mieć na celu przywrócenie nadziei, naprawienie krzywd, dochowanie zobowiązań, a tym samym promowanie dobrobytu jednostek i narodów. Musimy razem iść naprzód, w odnowionym duchu braterstwa i solidarności, z entuzjazmem współpracując na rzecz dobra wspólnego – zaznaczył Papież.

Wśród wyzwań współczesnego świata papież Franciszek wymienił również kryzys uchodźców.

Powiedział, że nie możemy być zaskoczeni liczbą uchodźców, ale raczej musimy ich postrzegać jako osoby, starając się zareagować najlepiej jak możemy na ich sytuację.

Zachęcił do reakcji według ewangelicznej zasady: wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”.

Jednym słowem, jeśli chcemy bezpieczeństwa, dajmy bezpieczeństwo; jeśli chcemy życia, dawajmy życie; jeśli chcemy szans, zapewniajmy szanse innym. Miara jakiej używamy wobec innych będzie miarą, jakiego czas użyje wobec nas.  Złota zasada przypomina nam również o naszej odpowiedzialności za ochronę i obronę życia ludzkiego na każdym etapie jego rozwoju – mówił papież Franciszek.

Papież apelował również o prowadzenie walki z ubóstwem i głodem. Powiedział, że trzeba ją prowadzić stale i na wielu frontach, zwłaszcza z ich przyczynami.

Ojciec Święty mówił też o swoim niepokoju o rodzinę, która jest zagrożona.

Kwestionowane są podstawowe relacje a także same podstawy małżeństwa i rodziny. Mogę tylko podkreślić znaczenie, a przede wszystkim, bogactwo i piękno życia rodzinnego – powiedział papież.

Jego Świątobliwość odwiedzi także ośrodek charytatywny i spotka się z bezdomnymi.

Jutro papież złoży wizytę w nowojorskiej siedzibie ONZ na forum Zgromadzenia Ogólnego. Natomiast w sobotę weźmie on udział w XVIII Światowym Spotkaniu Rodzin w Filadelfii.

Poszczególne punkty papieskiej wizyty transmitują Radio Maryja i TV Trwam.

RIRM

drukuj