Papież Franciszek wyrusza do Brazylii na ŚDM

„W życiu chrześcijańskim modlitwa i działanie są głęboko zjednoczone” – powiedział Ojciec Święty Franciszek w rozważaniach przed niedzielną modlitwą Anioł Pański w Watykanie. Było to ostatnie spotkanie z wiernymi tuż przed pielgrzymką Papieża do Rio de Janeiro na 28. Światowe Dni Młodzieży.

Ojciec Święty Franciszek nawiązał do Ewangelii, mówiącej o Marcie i Marii, które ofiarowały gościnę będącemu w drodze Jezusowi.      Maria siadła u stóp Pana, i słuchała, Marta zajmowała się usługiwaniem. Papież zauważył, że nie chodzi tu o  przeciwstawienie dwóch postaw: słuchania słowa Pana, rozmyślania i konkretnej  służby  bliźniemu. Nie są to dwie postawy przeciwne, ale, przeciwnie, są to dwie zasadnicze postawy dla naszego chrześcijańskiego życia;  aspekty ,które nie muszą nigdy być oddzielone, ale przeżyte w głębokiej jedności i harmonii.

Papież podkreślił, że modlitwa i działanie są zawsze głęboko zjednoczone.  Tłumaczył jednocześnie, że modlitwa, która nie prowadzi do konkretnego działania względem ubogiego brata, jest modlitwą bezowocną i niekompletną.

Ponadto, Franciszek przestrzegał, aby w posłudze kościelnej nie zwracać uwagi tylko na to, by coś ,,zrobić”, przywiązywać większą wagę do rzeczy, działań, struktur i zapominać o centralnym miejscu Chrystusa.

Kiedy nie dedykuje się czasu na rozmowę z Nim w modlitwie, ryzykuje się, że będziemy służyć sobie, a nie Bogu obecnemu w potrzebującym bliźnim. Święty Benedykt określił sposób życia, którego uczył swoich braci dwoma słowami: ”ora ed labora”, „módl się i pracuj”. Z kontemplacji wypływa nasza przyjaźń z Panem Jezusem, która rodzi w nas zdolność, by żyć i przekazywać Bożą miłość, miłosierdzie, czułość dla wszystkich. Miłosierdzie zawsze prowadzi nas do Jezusa, do Pana. Czynienie miłosierdzia zawsze nas uczy tej postawy – zaznaczył papież Franciszek.

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty pozdrowił obecnych na placu św. Piotra. Franciszek prosił wiernych, by duchowo towarzyszyli mu w podróży do Rio de Janeiro. Papież zobaczył trzymany przez wiernych na placu św. Piotra ogromny transparent z napisem: „Buon viaggio” (szczęśliwej podróży). Podziękował on za te życzenia.

Mówiąc o Dniu Młodzieży, który odbędzie się 28 lipca oraz spotkaniach poprzedzających kulminacyjną Mszę Świętą w Rio de Janeiro, Franciszek podkreślił, że „będą tam młodzi ludzie ze wszystkich stron świata. Jak stwierdził, „spotkanie można nazwać Tygodniem Młodzieży”.

To będzie tydzień poświęcony młodzieży. Ci wszyscy, którzy jadą do Rio chcą usłyszeć głos Jezusa, słuchać go, zapytać: Panie, co mam robić w życiu, jaka jest droga dla mnie? Także wy, którzy jesteście na placu św. Piotra jesteście powołani przez Pana. Powinniście odpowiedzieć sobie na pytanie: Panie, co ja powinien robić w swoim życiu? Zawierzmy wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, tak umiłowanej i czczonej w Brazylii, te pytania, zadawane przez młodzież, i ten nowy etap wielkiej pielgrzymki przez świat – powiedział papież Franciszek.

Ojciec Święty Franciszek wyrusza rano w swą pierwszą zagraniczną podróż na Światowe Dni Młodzieży. Podczas trwającej do 29 lipca podróży apostolskiej Franciszek pokona trasę długości 19 tys. kilometrów, wygłosi 14 przemówień oraz homilii i odwiedzi 12 miejsc, wśród nich dzielnicę biedoty w Rio de Janeiro i sanktuarium maryjne w Aparecida.

Kulminacyjnym wydarzeniem Światowych Dni Młodzieży będzie niedzielna Msza Święta pod przewodnictwem Ojca Świętego. To wtedy dowiemy się,  gdzie odbędzie się kolejne spotkanie młodych z całego świata.

Światowe Dni Młodzieży z Rio de Janeiro będą transmitowały: Radio Maryja i TV Trwam.

RIRM

drukuj