fot. flickr.com

Państwo litewskie dyskryminuje Polaków

Polacy mieszkający na Litwie mają ograniczony dostęp do edukacji w języku polskim alarmują posłowie. Wczoraj specjalny projekt uchwały w tej sprawie jednogłośnie przyjęły sejmowe Komisje Spraw Zagranicznych i Łączności z Polakami za Granicą. Uchwała ma być m.in. sygnałem dla rządu litewskiego, aby podjął działania, które kryzys zażegnają.

„Chcemy budować wzajemne relacje w oparciu o wzajemne poszanowanie praw i tożsamości obywateli obu państw” – podkreślili polscy posłowie.

Projekt uchwały to cenna inicjatywa, bo sprawa jest bardzo ważna – mówił poseł Jan Dziedziczak z sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

– Jesteśmy zaniepokojeni tym, co dzieje się ze wspólnotą naszych rodaków na Litwie. Są oni w bardzo trudnej sytuacji. Tak naprawdę państwo litewskie nie przestrzega już zawartych traktatów z Rzeczpospolitą Polską, ale również standardów Rady Europy i Unii Europejskiej. Litwa musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest krajem, który respektuje prawa mniejszości narodowych, możliwość normalnego życia obywateli litewskich polskiego pochodzenia. Wzywamy, żeby państwo litewskie respektowało już istniejące przepisy. Główną przyczyną  tych trudnych relacji jest to, że Polacy na Litwie czują się dyskryminowani – zwrócił uwagę poseł Jan Dziedziczak.

„Oba państwa są dzisiaj członkami Rady Europy, Unii Europejskiej i NATO, organizacji stojących na straży integralności państwowej i praw mniejszości narodowych” – napisali posłowie.

„Język polski i polska kultura stanowią niezaprzeczalnie bogactwo Republiki Litewskiej” – czytamy w uchwale.

RIRM

drukuj